הגות ספרדית, יהדות ותנ"ך


מערכי פעילות חברתית ומתט'

מאמרים, מנהגי קהילת מרוקו, סיכומי תנ"ך, תושב"ע, הלכה, עזרי לימוד, חינוך ותחום חברתי-O.D.T, , סדנאות הורים וחומרי עזר במתמטיקה

מאמרים, הגות ומחשבה לאור חכמי מרוקו

מאמרים ומנהגי אבות

מאמרים שפורסמו בעיתון מקור ראשון ומנהגי קהילת מרוקו

עקרונות יסוד


סדרת מאמרים שפורסמו במקור ראשון ובכתבי עת שונים ונאספו לספר שיצא בשם זכות אבות. הקדמה של הספר לסדרת המאמרים - פתח דבר-

קרא עוד

פרק א', פותח בשלושה מאמרים העוסקים בתפיסות היסוד של היהדות הספרדית מבית מוצאם מרוקו. תפיסת היסוד הספרדית, היא אינה מבטאת את החיקוי של היהדות האשכנזית החרדית. התפיסה הספרדית אשר השפיעה לא מעט בדור הנוכחי על ספרדים חוזרים בתשובה או ספרדים אשר התחנכו בישיבות אשכנזיות ורוח תורתם הוא אינו רוח בית אבא השורשי מן המערב.

קרא עוד

תנועת ש"ס, הדוגלת ב"החזרת עטרה ליושנה", בנתה עולם של 'בני תורה' שעומד בניגוד לעולמם של חכמי צפון אפריקה בני הדור הקודם. אלה היו אמונים על שילוב עמוק של תורה ומלאכה, על אהבה למדינה, ועל יכולת הכלה של אתגרי המודרנה

קרא עוד

רבות מתורותיו של ר' נחמן מברסלב, שקהל מזרחי רב מוצא בהן מענה רוחני, מופיעות באופן טבעי במסורות יהודי מרוקו. במאמר זה אעסוק בתפילה פשוטה ולימוד הלכה, ועל המנהג הזר שבנסיעה לאומן.

קרא עוד

הס(ש)קר שחושף את הרגלי שמירת המצוות במגזר הדתי, החברה כיום מודדת את "דתיות" האדם לפי קיום המצוות שבין אדם למקום. אולם מעשה רבותיי העולים ממרוקו, כיצד הנהיגו את קהילתם. כיצד התייחסו לכל אדם, כיצד ניכר היה בהם שאין הם מודדים אדם לפי נוכחותו בתפילה או ציציותיו. מהם למדתי שהערך הבסיסי - מה ה' דורש ממך? היא נוכחות ה' ולא רק עול המצוות

קרא עוד

חינוך לאור הגות אשכנזית


מבוא - חינוך לאור יהדות אשכנזית בלבד

מבוא - חינוך לאור יהדות אשכנזית בלבד

פרק זה עוסק במאמרים הנוגעים לתהליכים שהתרחשו אצל בני קהילות ספרד שהתחנכו במוסדות חינוך. החינוך בישיבות הציוניות לאורם של פוסקים והוגים אשכנזים בלבד,

קרא עוד  
תרבות רוחנית אחידה בישיבות התיכוניות

תרבות רוחנית אחידה בישיבות התיכוניות

מאמר שלישי, תרבות רוחנית אחידה בישיבות התיכוניות – המשך בעקבות הדיון במאמרים שלעיל

קרא עוד  
זרים בבית אבא

זרים בבית אבא

מאמר ראשון, זרים בבית אבא - עוסק בחינוך בישיבות הציוניות לאורם של פוסקים והוגים אשכנזים בלבד, הגורם לתלמידיהן הספרדיים לאבד את זהותם האותנטית ומונע מהם לשוב ולהנהיג את קהילותיהם ברוח נכונה. בחלל שנוצר אנו מפסידים לש"ס.

קרא עוד  
עם אחד דורש סיפור שלם

עם אחד דורש סיפור שלם

מאמר רביעי , ועדת ביטון עם אחד דורש סיפור שלם. מחשבות בעקבות ועדת ביטון, שחקרה כיצד להעשיר את תוכניות הלימודים בהיסטוריה, בספרות ובמסגרות הבלתי פורמליות, בתכנים שיביאו לאיזון ביחס למורשתן של קהילות המזרח ולהעמקת תחושת האחדות בעם.

קרא עוד  
בין אחדות לאחידות

בין אחדות לאחידות

מאמר שני, בין אחדות לאחידות- הוא המשך למאמר ראשון בעקבות תגובות הקוראים ומבקש לומר "טובים השניים מן האחד".

קרא עוד  
מסורת נשכחת - כתבה במגזין נשים

מסורת נשכחת - כתבה במגזין נשים

מסורת נשכחת - כתבה במגזין נשים

קרא עוד  

מנהגים מסורות והלכה-מאמרים


מבוא - מנהגים מסורות והלכה

מבוא - מנהגים מסורות והלכה

פרק זה , עוסק בסוגיות הנוגעות למסורות, מנהגים והלכה שהינם יסודות שורשיים במנהגי היהודים העולים במרוקו, ויש לשאוף לשמר מנהגים מיוחדים אלו.

קרא עוד  
ולבקש מבראשית - הבקשות

ולבקש מבראשית - הבקשות

עוסק בשירת הבקשות שהשתרשה אצל יהודי מרוקו מתוך זכרונות אישיים, ושירת הבקשות כתשתית יסוד לשפה עברית מליצית ולציונות.

קרא עוד  
עטרות לולביהן של קהילת יוצאי מרוקו

עטרות לולביהן של קהילת יוצאי מרוקו

עסוק במנהגם של אנשי ירושלים מימי בית שני ועד קהילות מרוקו, יהודים שנהגו לפאר את לולביהם במיני קישוטים ועיטורים. על גלגולו של מנהג קדמונים ועל המהדרין את מצוותם.

קרא עוד  
להוריד את הסוכות מהמרפסת- מנהג ה'עדים'

להוריד את הסוכות מהמרפסת- מנהג ה'עדים'

מנהג העדים של יהודי מרוקו מבטא את אופיה החברתי של הסוכה שאליה כל אחד מוזמן להיכנס, למרבה הצער , דרכו של הציבור הדתי הפוכה מכך, כשהוא הולך ומתנתק מהציבור הרחב ובכלל ומזה המסורתי בפרט.

קרא עוד  
מעטה של אלילות - תחפושת

מעטה של אלילות - תחפושת

ההתחפשות ולבישת המסכות היו מקובלות בקרנבלים הנוצריים באירופה, ומשם חדרו לפורים האשכנזי. חכמי המזרח סירבו לאמץ אותן וכך ראוי לנהוג בימינו.

קרא עוד  
בזכות נשים נגאלו ממצרים/ משוררות הגאולה

בזכות נשים נגאלו ממצרים/ משוררות הגאולה

פיוט ייחודי שנהגו יהודי קהילת מרוקו לשורר בשביעי של פסח- יום קריעת ים סוף, לפני שירת הים. הפיוט אשירה כשירת משה הוא פרק נבואי העוסק בחזון הגאולה.

קרא עוד  
עליה להר מירון - לא בל"ג בעומר

עליה להר מירון - לא בל"ג בעומר

מנהג ההשתטחות על קברי צדיקים היא מורשת עתיקה במסורת היהודית מעטים דורשים לגנאי אך רובם דורשים לשבח, אולם בצל העליות ההמוניות נתקלקלו העם בשיר ובהילולא. ימים אלו ימי הקורונה אולי יפעמו אש חדשה בלבות המארגנים והעולים לציון של רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר

קרא עוד  
תיקון ליל שבועות כמנהג קהילות מרוקו/ תיקון על התיקון

תיקון ליל שבועות כמנהג קהילות מרוקו/ תיקון על התיקון

המנהג להיות ערים בליל שבועות מוזכר לראשונה בספר הזוהר ומופיע רק במקורות הלכתיים מאוחרים. אלא שיש לו מחיר רב – עייפות רבה בתפילה ובקריאת התורה של קבלת התור.

קרא עוד  
הגיית שם השם כמנהג קהילות הספרדים

הגיית שם השם כמנהג קהילות הספרדים

עוסק בדרך הגיית ה' ובדרך הנכונה שיש לבטא את שמות ה', בניגוד להגיית ה' עפ"י קהילות אשכנז.

קרא עוד  
עבודת ה' על בסיס תורת החסידות היהודית  בצפון אפריקה

עבודת ה' על בסיס תורת החסידות היהודית בצפון אפריקה

בחלקו הוא חזרה מתוך פרק ראשון העוסק בעקרונות יסוד בתפיסה הספרדים יוצאי צפון אפריקה. המאמר מבטא את עבודת ה' אצל היהודי הספרדי, כאשר ישנם ממשקים לסגנון עבודת ה' ברוח החסידית – קווי מתאר במאמר זה קרובים לנכתב לעיל.

קרא עוד  
עוד ממשיך הניגון- קווים לדמותו של רבי מאיר עטייה זצ"ל

עוד ממשיך הניגון- קווים לדמותו של רבי מאיר עטייה זצ"ל

ר' מאיר עטיה זצ"ל חד מגדולי משוררי וחוקרי השירה במרוקו בארץ ישראל, מחדש את שירי הידידות והבקשות, רבי מאיר אלעזר עטיה שנפטר בשבת קודש-שבת זכור תשע"ט,

קרא עוד  

הציונות – המדינה וחכמי הספרדים


מבוא - להחזיר ציונות ליושנה

להחזיר ציונות ליושנה, עוסק בתפיסתם הציונית של חכמי ספרד בניגוד לתפיסת העולם היום אצל רבני ש"ס אל יום העצמאות, תפיסתם כיום הוא חיקוי זול של החרדיות האשכנזית. על עדת הספרדי לשוב אל רבניה השורשיים, שחגגו כולם את יום העצמאות בהלל ובשמחה.

קרא עוד

להחזיר ציונות ליושנה

להחזיר ציונות ליושנה - עוסק בדרך בה יש לחוש את יום העצמאות. ועל עדת הספרדי לשוב אל רבניה השורשיים, שחגגו כולם את יום העצמאות בהלל ובשמחה.

קרא עוד

הפרק החסר: החטא הקדמון שהוביל לפער עמוק

הפרק החסר: החטא הקדמון שהוביל לפער עמוק לעולי צפון אפריקה בראשית ימי המדינה נעשה אמנם עוול מצד הממסד, אך הדבר לא פגם באהבתם לארץ ובמסירות נפשם כשותפים בהקמת המדינה. בעקבות הסדרה "סאלח פה זה ארץ ישראל"

קרא עוד

סדר יום העצמאות

סדר יום העצמאות מתאר את חגיגת יום העצמאות בבית הורי כמנהג קהילתו עוד בשבתו במרוקו, וכך המשיך לנהוג בארץ ישראל.

קרא עוד

פסקי הלכה בעניין יום העצמאות מתוך תורתם של חכמי הספרדים

מקורות מתוך חכמי הספרדים הנוגעים ליחס אל יום העצמאות ומדינת ישראל.

קרא עוד

להיענות לקריאה העליונה: זה הזמן לשוב לישראל

ההיסטוריה של העם היהודי רצופה בקריאות לעלייה לארץ שלא נענו. גם הצהרת טראמפ האחרונה היא קריאה שכזו, ואל לנו להחמיץ את השעה

קרא עוד

התקווה ודגל ישראל אצל חכמי הספרדים וקיום יום הזיכרון ויום העצמאות

יחסם של חכמי ארצות המערב - הספרדים לסמלים ודגל ישראל

קרא עוד

תפיסות חברתיות


מבוא - תפיסות חברתיות

מבוא - תפיסות חברתיות

פרק ה', הוא המשך לאותם עקרונות יסוד בתפיסה החברתית של חכמי המערב, בפרק זה נוכל לקבל את תפיסתם של חכמי המערב אל בני הקהילה וכיצד הם הגיבו לעוולות חברתיות.

קרא עוד  
אחוזת אתרוגים

אחוזת אתרוגים

הצורך במנייני צהר ובמיזמים חברתיים דומים מעיד על קלקול עמוק בחברה הדתית־לאומית, שבמקום להתערב בכלל ישראל מתכנסת בשכונות נפרדות וסגורות. דרוש חשבון נפש

קרא עוד  
המחאה החברתית של ר' שמעון

המחאה החברתית של ר' שמעון

פועלו של רבן שמעון בן גמליאל להוזלת מחירי קרבנות היולדות מצטרף למפעל העצום של חכמים לאורך הדורות שתקנו תקנות להוזלת יוקר המחיה. איה קולם של הרבנים במחאה הכלכלית הנוכחית?

קרא עוד  
מדינת תל אביב זקוקה לעיירות הפיתוח

מדינת תל אביב זקוקה לעיירות הפיתוח

מדינת תל אביב זקוקה לעיירות הפיתוח , תודעת החובה היא זאת שתאחד את העם.

קרא עוד  

מאמרי חינוך


הרהורים מבית אבא כילד לעולים  ממרוקו בזמן חופש הגדול

הרהורים מבית אבא כילד לעולים ממרוקו בזמן חופש הגדול

החופש הגדול מספק להורים הזדמנות ליטול אחריות על חינוך ילדיהם ולהעמיק את מערכת היחסים איתם. בעקבות שלושה עקרונות חינוך, העשויים להפוך את החופש לתקופת צמיחה

קרא עוד  
קידוש השם - "סול" ממרוקו

קידוש השם - "סול" ממרוקו

סיפור מעשה גבורתה של סול ממרוקו תוך כדי עיון בפיוטשל המשורר הרב חיים שושנה זצ"ל שחיבר בעקבות מעשה זה.

קרא עוד  
מאפקט הגולם למבחן בוזגלו

מאפקט הגולם למבחן בוזגלו

כמו ציפייה שמממשת את עצמה, כך גורלם של תלמידים נחשלים ייקבע לפי היחס שהמחנכים יפגינו כלפיהם. על אהדה, חום ושוויון בעקבות מלמד הדרדקי

קרא עוד  
לבחור להיות פחח

לבחור להיות פחח

לבחור להיות פחח עוסק בבתי הספר המקצועיים וחינוך למצוינות.

קרא עוד  
לאדם מערכי לב – טיפול בסיבה או בסימפטום

לאדם מערכי לב – טיפול בסיבה או בסימפטום

לאדם מערכי לב, על דרכו של מחנך, בסוגיית הטיפול בסיבה או בסימפטום,

קרא עוד  
ללמוד גמרא ומשנה

ללמוד גמרא ומשנה

סיפור מקרה של לימוד גמרא לבנות וכיצד דרך שיטת אבי זצ"ל הייתה כתשתית להוראת הגמרא.

קרא עוד  

מנהגי הלכה לפי קהילות מרוקו


מבוא - מנהגי קהילת מרוקו מתוך הספר אור מרדכי- הורדת הספר ללא הלכות שחיטה

מבוא - מנהגי קהילת מרוקו מתוך הספר אור מרדכי- הורדת הספר ללא הלכות שחיטה

מנהגי מו"ר אבי רבי מרדכי זצ"ל עפ"י דעת חכמי מרוקו ומקורות מתוך תשובותיהם של חכמי מרוקו לביסוס מנהגיו.

קרא עוד  
תפילות וסדר יום

תפילות וסדר יום

חלקו הראשון של הספר בו העליתי מזכרוני עוד כנער, את מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

קרא עוד  
קריאת התורה וספר תורה

קריאת התורה וספר תורה

חלקו הראשון של הספר בו העליתי מזכרוני עוד כנער, את מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

קרא עוד  
שבת וקדושתה

שבת וקדושתה

חלקו הראשון של הספר בו העליתי מזכרוני עוד כנער, את מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

קרא עוד  
מועדים - סדר ראש השנה

מועדים - סדר ראש השנה

חלקו הראשון של הספר בו העליתי מזכרוני עוד כנער, את מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

קרא עוד  
מועדים - יום כיפור

מועדים - יום כיפור

חלקו הראשון של הספר בו העליתי מזכרוני עוד כנער, את מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

קרא עוד  
מועדים - סוכות

מועדים - סוכות

מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

קרא עוד  
פרשת בראשית

פרשת בראשית

מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

קרא עוד  
מועדים - חנוכה

מועדים - חנוכה

מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

קרא עוד  
מועדים - טו בשבט

מועדים - טו בשבט

מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

קרא עוד  
מועדים - פורים

מועדים - פורים

מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

קרא עוד  
מועדים - פסח

מועדים - פסח

מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

קרא עוד  

כתבי יד והלכות שחיטה


לדמותו של רבי מרדכי אביטן זצ"ל

לדמותו של רבי מרדכי אביטן זצ"ל

לדמותו של רבי מרדכי אביטן זצ"ל כתבה שהתפרסמה בעיתון המקומי הדתי בבאר שבע (כט' תמוז תשס"ז) מאת אריאל כהן

קרא עוד  
קורות חייו של רבי מרדכי אביטן

קורות חייו של רבי מרדכי אביטן

קורות חייו ותפיסת עולמו של רבי מרדכי אביטן

קרא עוד  
מסע הלוויה ופרקי זיכרון לרבי מרדכי אביטן זצ"ל

מסע הלוויה ופרקי זיכרון לרבי מרדכי אביטן זצ"ל

תיאור מסע הלוויה ודברי זיכרון לחכם מרדכי אביטן תשסז

קרא עוד  
דברי הספד במלאות השבעה והחודש  לפטירתו

דברי הספד במלאות השבעה והחודש לפטירתו

ודברי זיכרון לחכם מרדכי אביטן תשסז דברי הספד במלאות השבעה והחודש לפטירתו

קרא עוד  
דברי הספד במלאות שנה   לפטירתו -

דברי הספד במלאות שנה לפטירתו -

ודברי זיכרון לחכם מרדכי אביטן תשסז דברי הספד במלאת שנה לפטירתו

קרא עוד  
קינות ודברי מליצה שנתחברו לזכר רבי מרדכי אביטן זצ"ל

קינות ודברי מליצה שנתחברו לזכר רבי מרדכי אביטן זצ"ל

קינות ודברי מליצה שנתחברו לזכר רבי מרדכי אביטן

קרא עוד  
כתב ידו של רבי מרדכי אביטן זצ"ל - מנהגי והלכות שחיטה - מרוקו

כתב ידו של רבי מרדכי אביטן זצ"ל - מנהגי והלכות שחיטה - מרוקו

קבצים להורדה- צילומים מתוך כתב ידו הלכות שחיטה ותעודות

קרא עוד  
כתב יד ותעודות של רבי מרדכי אביטן זצ"ל

כתב יד ותעודות של רבי מרדכי אביטן זצ"ל

קובץ להורדה תעודות סמיכה של רבי מרדכי ועוד

קרא עוד  

תורת אור החיים הקדוש באורח חייו של מו"ר אבי עליו השלום

תורת אור החיים הקדוש באורח חייו של מו"ר אבי עליו השלום

קרא עוד  

סידור יום העצמאות


סדור תפילה ליום העצמאות להורדה - להדפסה

סדור תפילה ליום העצמאות להורדה - להדפסה

סידור תפילה להורדה והדפסה - נוסח הספרדים הכולל דעת גדולי הספרדים

קרא עוד  
תיקון יום העצמאות לסעודה

תיקון יום העצמאות לסעודה

קטעי קריאה מתוך נביאים וחכמים על שולחן ליל יום העצמאות

קרא עוד  
הגדה ליום העצמאות

הגדה ליום העצמאות

הגדה ליום העצמאות עפ"י חיבורו של הרב שמואל אליהו

קרא עוד  

תנ"ך ותושב"ע

סיכומי פרקי תנ"ך , הוראת תושב"ע והלכה

תקציר פרקי תנ"ך, פרקי קצש"ע הרב חיים דוד הלוי, משנה ועוד

תנ"ך


חומש שמות

סיכום פרקי החומש,טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

חומש במדבר

סיכום פרקי החומש,טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

חומש במדבר - שאלות ותשובות

חומש במדבר - שאלות ותשובות על הטקסט ורשי (סגנון אמריקאי) רמה יסודי

קרא עוד

ספר דברים

שאלות על הטקסט ופרשנות רשי הכולל תשובות עם בחירה (סגנון אמריקאי) רמה יסודי

קרא עוד

ספר יהושע

סיכום פרקי החומש,טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

ספר שופטים

סיכום פרקי הספר,טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

ספר שמואל א

סיכום פרקי הספר, טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

ספר שמואל ב'

סיכום פרקי הספר, טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

ספר מלכים

סיכום פרקי הספר, טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

חוברת המשכן

תיאור וקציר כלי המשכן ומידות המשכן

קרא עוד

עימוד פסוקי חומש ספר שמות

עימוד וחלוקת הפסוקים בריוח ושורה לפי הבנת הענין.

קרא עוד

מודלים בהוראת ההלכה


הוראת ההלכה- מודל דירוג- קבצים להורדה

קרא עוד

הוראת ההלכה- מודל הוראת הלכה לפי מוצרים - קבצים להורדה

קרא עוד

הוראת ההלכה- מודל מיומנויות יסוד בהוראת ההלכה- קבצים להורדה

קרא עוד

זהו עמוד מאמר כללי בו ניתן להשתמש על-מנת להוסיף תוכן לאתר האינטרנט שלך.

קרא עוד

מודל מיפוי פרקי קצש"ע-הרב חיים דוד הלוי זצ"ל


פרק מה - דיני קדימה בברכות

מודל חדש הנוגע ללימוד הלכה מתוך קצש"ע של הרב חיים דוד הלוי, הלימוד על פי נושאים בפרק ולא עפ"י רצף הסעיפים.. בכל יחידה 5 מסמכים - 1. דף הנחיה/עבודה לתלמיד 2. דף מידע 3. דף מושגים 4. אירוע ע"י מצגת 5. טקסט הפרק עפ"י מיפוי בצבעים.

קרא עוד  

פרק ל"ו - הלכות ברכת המזון

זהו עמוד מאמר כללי בו ניתן להשתמש על-מנת להוסיף תוכן לאתר האינטרנט שלך.

קרא עוד  

פרק מב -ברכת שהכל

זהו עמוד מאמר כללי בו ניתן להשתמש על-מנת להוסיף תוכן לאתר האינטרנט שלך.

קרא עוד  

פרק נא ברכת הראיה

זהו עמוד מאמר כללי בו ניתן להשתמש על-מנת להוסיף תוכן לאתר האינטרנט שלך.

קרא עוד  

פרק כט- ברכת המוציא

זהו עמוד מאמר כללי בו ניתן להשתמש על-מנת להוסיף תוכן לאתר האינטרנט שלך.

קרא עוד  

שאלות ותשובות עפ"י קצש"ע


סדר יום - שאלות ותשובות

סדר יום - שאלות ותשובות

שאלות ותשובות המבוססות עפ"י קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

קרא עוד  
סעודה וברכות - שאלות ותשובות

סעודה וברכות - שאלות ותשובות

שאלות ותשובות המבוססות עפ"י קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

קרא עוד  
הבית היהודי ודיני ממונות - שאלות ותשובות

הבית היהודי ודיני ממונות - שאלות ותשובות

שאלות ותשובות המבוססות עפ"י קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

קרא עוד  
כשרות ומצוות התלויות בארץ - שאלות ותשובות

כשרות ומצוות התלויות בארץ - שאלות ותשובות

שאלות ותשובות המבוססות עפ"י קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

קרא עוד  

מבוא לתושב"ע


מודלים ללימוד גמרא


מודלים להוראת סוגיות בגמרא

מודלים להוראת סוגיות בגמרא

דוגמאות ומודלים להוראת דפי גמרא בבתי הספר היסודי

קרא עוד  

טכנולוגיה והלכה


טכנולוגיה והלכה- מדריך למורה

טכנולוגיה והלכה- מדריך למורה

תוכנית המשלבת טכנולוגיה והלכה שפותחה עבור רשת אמי"ת בשנת 2002, תוכנית זו כיום נקראת מודל חינוכי STEM ', פיתוח אוריינות srem והיכולת ליישם את ההבנה איך העולם פועל הכוללת שילובים של מדעים, טכנולוגיה והלכה, בתוכנית זו יש רכיבים -וקיטים באלקטרוניקה שלא נמצאים ברשותי ... אולם כאן מצורפים החוברות שיכולות לשמש אב טיפוס לפיתוח מודלים דומים וכן שימוש ביחידות השונות ללא קשר פיתוח מוצר מערכת אזעקה התואמת לשבת

קרא עוד  
תלקיט - מדריך עבודה לתלמיד

תלקיט - מדריך עבודה לתלמיד

תלקיט- פורפוליו - מדריך עבודה לתלמיד. חוברת המתארת את תהליכי הלמידה בקבוצה, המפנה את התלמיד לחוברות עזר וסיוע, בנוסף התלקיט מלווה את התלמיד בתהליך החל מהגדרת הבעיה, איתור צרכים, חשיבה ופתרונות תוך סיוע בקריאת מאמרים תורניים, ניתוח וקריאת מאמר, חשיבה ועיבוד המידע. לתלקיט מצורפות 8 יחידות. לא ניתן לבנות את המוצר הטכנולוגי- מערכת אזעקה, משום הדרישה לקיט מסוים שאינו נמצא,טך המודל יכול לשמש ללימוד התהליך ושימוש בחוברות העזר באופן בודד.

קרא עוד  
יחידה א - הספרות התורנית

יחידה א - הספרות התורנית

הכרת מאגרי הספרות התורנית

קרא עוד  
יחידה ב - יסודות ראשונים באלקטרוניקה ובמערכת האזעקה

יחידה ב - יסודות ראשונים באלקטרוניקה ובמערכת האזעקה

הכרת תחום האלקטר' ותחום מערכת האזעקה- יחידה זו בנויה על קיטים מותאמים למערכת - לא ניתן להשיגם

קרא עוד  
יחידה ג' - מקורות ומאמרים תורניים

יחידה ג' - מקורות ומאמרים תורניים

יחידה ג' - מקורות ומאמרים תורניים לעיון להבנת עקרונות יסוד בהלכות שבת בתחום החשמל

קרא עוד  
יחידה ד + יחידה ה': קריאת מאמר תורני

יחידה ד + יחידה ה': קריאת מאמר תורני

מדריך לקריאת מאמר תורני בהעמקה ביחידה 2 מאמרים עם מצפן המסייע בקריאת המאמר התורני

קרא עוד  
יחידה ו - עיבוד מידע תורני - שיקולים הלכתיים בפסיקת הלכה

יחידה ו - עיבוד מידע תורני - שיקולים הלכתיים בפסיקת הלכה

למידת הרקע לשיקולים הלכתיים בפסיקת ההלכה, הכולל דוגמאות שעל התלמיד לנתח

קרא עוד  
יחידה ז - עיבוד מידע תורני - הקשר בין פעולות האדם לתוצאותיהן

יחידה ז - עיבוד מידע תורני - הקשר בין פעולות האדם לתוצאותיהן

יחידה ז - עיבוד מידע תורני - הקשר בין פעולות האדם לתוצאותיהן במעשיו בשבת וכיצד נלמדים מעקרונות אלו הלכה למעשה שבת בתחום הטכנולוגי

קרא עוד  
יחידה ח - חיבור וניתוק מעגל חשמלי בשבת

יחידה ח - חיבור וניתוק מעגל חשמלי בשבת

לימוד ההיבטים ההלכתיים בניתוק או חיבור מעגל חשמלי בשבת

קרא עוד  
יחידה ט - ההצגה הטובה בעיר

יחידה ט - ההצגה הטובה בעיר

כלים לתלמיד, איך להציג את עבודתו בפני אנשים, טיפים ודרכי עבודה . בסוף תהליך הלמידה נדרש התלמיד בהצגת התוצר ע"י מספר אפשריות, המדריך נותן ארגז כלים לתלמיד.

קרא עוד  

מקראות


השביעית על קצה הקלשון - חוברת לסיכום נושא השמיטה

השביעית על קצה הקלשון - חוברת לסיכום נושא השמיטה

חוברת לימוד המהווה סיכום של הלכות שביעית בצורה תבניתית על בסיס תרשימי זרימה

קרא עוד  
מדרש השלום - מקרא ללימוד מילה מנחה שלום עפ"י מדרשי חז"ל  לספר בראשית שמות ויקרא

מדרש השלום - מקרא ללימוד מילה מנחה שלום עפ"י מדרשי חז"ל לספר בראשית שמות ויקרא

חוברת שפותחה בעקבות נושא מרכז- השלום, לימוד פרשת השבוע באמצעות מילה מנחה מתוך מדרשי חז"ל "שלום" לבתי ספר יסודי (אם כי יחידת המדרש מתאימה לכל שכבת גיל). החומר הנ"ל פותח בשנת תשנ"ה - 1995 ועברו שנים רבות, ועל כן יש לא מעט עדכונים והבנות נוספות. כמו כן פיתוח הרעיון החינוכי לכל מדרש נמצא במדריך למורה שלצערי איננו קיים, אך בכל פרשת שבוע ישנו מידע לתלמיד עבור ניתוח המדרש . לכל פרשה נמצאים 3 דפי עבודה 1. מדרש השלום 2. ניתוח המדרש ומבנה תרשימי של המדרש 3. לימוד הלכה מענינינו של המדרש וסיפור לתלמיד

קרא עוד  
ירושלים במנהרת הזמן - מסע בזמן לירושלים - חוברת עבודה  לתלמיד

ירושלים במנהרת הזמן - מסע בזמן לירושלים - חוברת עבודה לתלמיד

חוברת עבודה לתלמיד סביב נושא מרכז ירושלים, החוברת נכתבה בשנת 1995 עבור תלמידי בית ספר עמיאל רמב"ם - יסודי. החוברת מתארת מציאות וירטואלית בה התלמיד שותף למסע בזמן באמצעות חללית המקיפה 10 תחנות בציר הזמן ההיסטורי של ירושלים..

קרא עוד  
חדר הבריחה של יונה הנביא

חדר הבריחה של יונה הנביא

לימוד ספר יונה באמצעות חדר הריחה

קרא עוד  

דפי מקורות לשיעורי תורה

דפי מקורות לשיעורי תורה

דפי מקורות שהועברו בבית הכנסת ברכי נפשי בגני תקווה

ראש השנה, יום כיפורים, סוכות


ראש השנה

ראש השנה

דפי מקורות לשיעורי תורה בבית הכנסת ברכי נפשי גני תקווה

קרא עוד  
יום הכיפורים

יום הכיפורים

דפי מקורות לשיעורי תורה שהועברו בביה"כ ברכי נפשי - גני תקוה

קרא עוד  
חדר הבריחה של יונה הנביא- מסע בעקבות יונה הנביא

חדר הבריחה של יונה הנביא- מסע בעקבות יונה הנביא

לימוד ספר יונה באמצעות חדר בריחה, לימוד הפרק, רקע על ספר יונה וחידונים

קרא עוד  
סוכות

סוכות

מדריך קצר הלכות ארבעת המינים מאמר - עטרות לולבים מאמר- אחוזות אתרוגים

קרא עוד  

חנוכה, טו בשבט, פורים


חנוכה

דפי מקורות לשיעורי תורה- חנוכה -

קרא עוד

טו בשבט

דפי מקורות לשיעורי תורה- חנוכה

קרא עוד

פורים

דפי גמרא היתוליים לפורים - פורים, דפי גמרא לפורים לאורך 8 שנים

קרא עוד

פורים


דף גמרא לפורים תש"ף- מסכת בדד פרק היה יושב בקרון

דף גמרא לפורים תש"ף- מסכת בדד פרק היה יושב בקרון

קרא עוד

דפי גמרא בעין חיוכית לפורים קובץ של 12 דפים לאורך 12 שנים

דף גמרא, דפי גמרא הומוריסטיים,דפי גמרא היתולי לפורים בעין חיוכית , סוגיות העולות לאורך השנים מחי היום יום במדינת ישראל

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשע"ט - מסכת כחול לבן / משיכיר בין ימין לשמאל/ בחירות 2019

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים - מסכת כחול לבן / פרק משיכיר בין ימין לשמאל - בחירות 2019

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשע"ח מסכת מעילה / מתנות קטנות לראש הממשלה

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים - מסכת מעילה / מתנות קטנות לראש הממשלה

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשע"ז- מסכת משיח טראמפ

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים - מסכת משיח טראמפ

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשע"ו- מסכת מכות / מחבלים קטנים

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים -מסכת מכות / מחבלים קטנים

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"ה- מסכת כנסת ישראל

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים -מסכת כנסת ישראל , שנים אוחזין במפלגה

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"ד - מסכת משוח ישיבה

דף גמרא היתולי לפורים - מסכת משוח ישיבה / פרק צו גיוס

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"ג - מסכת כנסת ישראל

דף גמרא היתולי לפורים -מסכת כנסת ישראל / טרף בקלפי והעלה שני גורלות אחד העבודה ...

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"ב- מסכת הדרת נשים

דף גמרא היתולי לפורים -מסכת הדרש נשים פרק אין עומדין להדר נשים אלא מתוך קלות ראש

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"א- מסכת בבא פון / אין עומדין לסמס

דף גמרא היתולי לפורים -מסכת בבא פון / אין עומדין לסמס

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע- מסכת מנעלים / הזורק את הנעל

דף גמרא היתולי לפורים -מסכת מנעלים / הזורק את הנעל

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשס"ט - מסכת צבע אדום / מאימתי נכנסין למקלטין

דף גמרא היתולי לפורים - מסכת צבע אדום / מאימתי נכנסין למקלטין

קרא עוד

יום העצמאות, ל"ג בעומר ויום ירושלים


יום הזיכרון / יום העצמאות

יום הזיכרון / יום העצמאות

דפי מקורות לשיעורי תורה

קרא עוד  
יום ירושלים

יום ירושלים

דפי מקורות שיעורי תורה יום ירושלים

קרא עוד  
לג בעומר

לג בעומר

דפי מקורות ל"ג בעומר

קרא עוד  
הילולא דרבי מאיר בעל הנס

הילולא דרבי מאיר בעל הנס

ספר לימוד להילולא של רבי מאיר בעל הנס

קרא עוד  
עלייה למירון בל"ג בעומר? אצל רבי שמעון בר יוחאי והשתטחות על קברי צדיקים

עלייה למירון בל"ג בעומר? אצל רבי שמעון בר יוחאי והשתטחות על קברי צדיקים

מנהג ההשתטחות על קברי צדיקים היא מורשת עתיקה במסורת היהודית מעטים דורשים לגנאי אך רובם דורשים לשבח, אולם בצל העליות ההמוניות נתקלקלו העם בשיר ובהילולא. ימים אלו ימי הקורונה אולי יפעמו אש חדשה בלבות המארגנים והעולים לציון של רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר.

קרא עוד  

שבועות


צפונות השם במגילת רות

צפונות השם במגילת רות

שבועות , שמות במגילת רות

קרא עוד  
הכתב בו נכתבו עשרת הדברות ?

הכתב בו נכתבו עשרת הדברות ?

הכתב בו נכתבו עשרת הדברות ?

קרא עוד  
אורו של משיח בדרך ההסתר

אורו של משיח בדרך ההסתר

אורו של משיח בדרך ההסתר

קרא עוד  
משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי

משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי

משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי,בששה מקומות נתנה תורה למשה וישראל :

קרא עוד  
עקרונות יסוד בענייני גיור

עקרונות יסוד בענייני גיור

עקרונות יסוד בענייני גיור

קרא עוד  
תיקון על התיקון - ליל שבועות

תיקון על התיקון - ליל שבועות

תיקון על התיקון - ליל שבועות

קרא עוד  

מערכי פעילות חברתית

פעילות חברית ופעילות o.d.t

מערכי פעילות כולל תיאור הפעילות ובתחומים שונים

מבוא לפעילות חברתית


המדריך פותח על ידי עבור מכון עזריאלי להעצמה חינוכית - ניתן לראות את כל החומרים באתר מכון עזריאלי ובמידה וזה ירד מהאתר ניתן לראותן גם באתר הזה.

קרא עוד

חוברות הפעלה הכוללות מערכי הדרכה לפעילות חברתית לתלמידים. החוברות פותחו עבור מכון עזריאלי להעצמה חינוכית, חוברת אחת עם מערכי הפעלה תחום חברתי חוברת שניה עם מערכי הפעלה - תחום O.D.T תחום זה פיתחתי במכון עזריאלי להעצמה חינוכית החומרים המוצעים הינן עבור שכבות גיל ז-ט אך הם מתאימים לכל שכבת גיל החל מיסודי וכלה בתיכון

קרא עוד

חוברות פעילות


כלי עזר למדריך החברתי להפעלת פעילות חברתית עם בני נוער. המדריך פותח על ידי עבור מכון עזריאלי להעצמה חינוכית - ניתן לראות את כל החומרים באתר מכון עזריאלי ובמידה וזה ירד מהאתר ניתן לראותן גם באתר הזה. ניתן גם להוריד אותם מהאתר שלי

קרא עוד

חוברות הפעלה הכוללות מערכי הדרכה לפעילות חברתית לתלמידים. החוברות פותחו עבור מכון עזריאלי להעצמה חינוכית, חוברת אחת עם מערכי הפעלה תחום חברתי חוברת שניה עם מערכי הפעלה - תחום O.D.T תחום זה פיתחתי במכון עזריאלי להעצמה חינוכית החומרים המוצעים הינן עבור שכבות גיל ז-ט אך הם מתאימים לכל שכבת גיל החל מיסודי וכלה בתיכון

קרא עוד

מערכי הפעלה הכוללים את נושא הזהות האישית, וכן תחום היכרות וגיבוש קבוצה. ההפעלות מתאימות גם לנושאים אחרים. פעילות המצויינת כפעילות o.d.t- היא פעילות אחרת וניתן לעיין בפרק הקודם הנוגע לתחום זה

קרא עוד

מערכי הפעלה הכוללים את נושא האחריות ההפעלות מתאימות גם לנושאים אחרים. יש חלוקה בין פעילות רגילה לפעילות o.d.t

קרא עוד

מערכי הפעלה הכוללים את vbuatho vctho: נתינה התנדבות, הפעלת מיזם חברת ההפעלות מתאימות גם לנושאים אחרים. יש חלוקה בין פעילות רגילה לפעילות o.d.t

קרא עוד

מערכי הפעלה למדריך החברתי בנושאים : התנדבות, הפעלת מיזם חברתי, מנהיגות

קרא עוד

מערכים בנושא אחריות


מערכי הפעלה למדריך החברתי בנושאים : אחריות

מערכי הפעלה למדריך החברתי בנושאים : אחריות ניתן להשתמש על-מנת להוסיף תוכן לאתר האינטרנט שלך.

קרא עוד  

מערכים בנושא זהות, היכרות, גיבוש


מערכי הפעלה למדריך החברתי בנושאים : זהות, היכרות וגיבוש קבוצה

מערכי הפעלה הכוללים את נושא הזהות האישית, וכן תחום היכרות וגיבוש קבוצה. ההפעלות מתאימות גם לנושאים אחרים. פעילות המצוינת כפעילות o.d.t- היא פעילות אחרת וניתן לעיין בפרק הקודם הנוגע לתחום זה

קרא עוד  

דוגמה בנושא זהות, היכרות, גיבוש


מערכי הפעלה למדריך החברתי בנושאים : זהות, היכרות וגיבוש קבוצה

מערכי הפעלה הכוללים את נושא הזהות האישית, וכן תחום היכרות וגיבוש קבוצה. ההפעלות מתאימות גם לנושאים אחרים. פעילות המצוינת כפעילות o.d.t- היא פעילות אחרת וניתן לעיין בפרק הקודם הנוגע לתחום זה

קרא עוד  

אודות


אודות
מאיר אביטן


מאיר אביטן נולד וגדל בעיר באר שבע, כבן למשפחה ברוכת ילדים להורים עולים ממרוקו, אביו ר' מרדכי אביטן זצ"ל שימש כרב ושוחט ובודק בבמרוקו ובעיר באר שבע. מאיר סיים את לימודיו התיכוניים בישיבת בני עקיבא בעיר באר שבע, הוא בוגר ישיבת ההסדר שעלבים, בעל תעודת הוראה, תואר ראשון ושני בחינוך ומוסמך לרב על ידי הרבנות הראשית לישראל ובוגר לימודי תעודה יעוץ ארגוני- בר אילן .

את דרכו כאיש חינוך החל מאיר כמנהל פנימייה לנוער בסיכון בתל אביב. היה שותף בעמותת אביב התורה להעמקת הזהות היהודית בבתי הספר בתל אביב. במשך שנים עסק בהוראה ובחינוך בבתי ספר יסודיים בדרום תל אביב עם נוער בסיכוי, שימש כמחנך, רב בית ספר ומורה בתיכון אמי"ת רננים ברעננה. בהמשך שימש בתפקידים רבים במערכת החינוך הפורמלית - כסגן מנהל, כמדריך מחוזי במורשת- מחוז תל אביב, מדריך מחוזי לרבני בתי ספר, מפקח, מרצה במכללות להכשרת הוראה. במשך שנים רבות שימש כסגן מנהל פיתוח סגלי הוראה–פסג"ה בבני ברק ועסק בפיתוח עזרי הוראה ביהדות. ברשת אמי"ת היה בתפקיד ראש תחום יהדות ברשת, חבר במועצה הרוחנית של הרשת וערך את כתב העת של הרשת ב"מחשבה תחילה". משמש כאחד מן הרבנים בקהילת ברכי נפשי בגני תקווה.
במשך שנים עסק רבות בכתיבת תכניות לימודים במגזר הממ"ד, פיתח עזרי הוראה ופיתוחים דיגיטליים למערכת החינוך. במשך שנים מרצה, יועץ וכותב בתחום החינוך, מסורת, מנהגי קהילות הספרדים ויהדות.

בשנת 2004 נקרא על ידי קרן עזריאלי להקים ולנהל את מכון עזריאלי להעצמה חינוכית –תכנית לצמצום פערים לימודיים וחברתיים בחטיבות הביניים, בפריפריה הגיאו-חברתית. התכנית מיועדת לתלמידים בעלי הישגים נמוכים המאפשרת שינוי מסלול מחדש של התלמיד ומלווה את התלמיד בשלוש שנות לימודיו בחטיבת הביניים ובשלושה מעגלים לימודי, חברתי והורים.
התכנית פעלה ב- 27 ערים בארץ 90 בתי ספר, ו 5000 תלמידים בכל שנה, שימש כמנכ"ל התכנית במשך 14 שנה.
בשנת 2018 פעל למיזוג התכנית להעצמה חינוכית עם הפעילות החינוכית של רשת בתי הספר דרכא המפעילה את התכניח.


האתר מציע מאמרים, חומרי לימוד ועזרים שנערכו ונכתבו לאורך השנים למען אנשי חינוך ותלמידים במסגרות שונות, וכן דפי מקורות לשיעורי התורה המועברים בבית הכנסת ברכי נפשי זו השנה חמש עשרה.

ליצירת קשר :

avitan.m.r@gmail.com