מבוא - למודל לימוד הלכה עפ"י מיפוי נושאים המופיעים בפר

מודל חדש שפיתחתי הנוגע ללימוד הלכה  מתוך קצש"ע של הרב חיים דוד הלוי,
הלימוד  על פי נושאים בפרק ולא רצף הסעיפים. הפרק המוצע מחולק לנושאים,
בכל יחידה  5 מסמכים

 1. דף הנחיה/עבודה לתלמיד

 2. דף מידע 

3. דף מושגים 

4. אירוע ע"י מצגת 

5. טקסט הפרק עפ"י מיפוי בצבעים.


תהליך הלמידה מתבצע ע"י דף הנחיה - עבודה מוביל כשמסביב שאר הדפים.שלעיל  


הפרקים הראשונים הם מודלים שהכנתי הכולל קישורים בין סעיפים ובין דפי המידע 

שאר הדפים ע"י סטודנטים שהשתתפו בקורסים ולא תמיד הם מושלמים, תוכלו לבצע שינויים בהתאם לאפיון קבוצת הלומדים.


ניתן לשנות ולהוסיף לפי שיקול דעתכם אבל לציין את האתר ממנו  נלקח המסמך - בהצלחה