אזיקים - פעילות O.D.T   / תחום אחריות

  • התלמידים יחשבו בצורה יצירתית

  • התלמידים ישתפו פעולה בניהם על מנת להשתחרר מהחבלים

  • המדריך יעודד את התלמידים לא לוותר

  • חשיבה מחוץ לקופסה

  • שיתוף פעולה

15 דקות 

  1. חבלים 

הערכות לפעילות:

יש לחלק את התלמידים לזוגות ולקשור את ידיהם בחבלים. על כל זוג להתיר את החבלים כמה שיותר מהר.

הנחיות לקבוצה:

שלב ראשון:

חלוקת הקבוצה לזוגות, כשכל זוג קשור בחבלים. על כל זוג להשתחרר בזמן הקצר ביותר.

שלב שני:

אם אינם מצליחים, יש לתת רמז "חשבו מחוץ

לקופסה".

דגשים נוספים:

אפשר גם להגביל אותם בדיבור ביניהם.

איך התחושה להיות תלוי באחר?

האם שקלתם לוותר, כשלא הצלחתם להשתחרר?

כמה זמן לקח לכם להגיע לפתרון?

יש לוודא שהחבלים לא קשורים חלש מדי ולא חזק מדי, בכדי לא לגרום נזק בריאותי/ כל הפעולות הדורשות עניין בטיחותי יש לבחון עם הגוף המקצועי שבארגון שלכם.