חומש במדבר - שאלות ותשובות

הורדת הקבצים  על חומש במדבר 

חומש במדבר - שאלות ותשובות על הטקסט ורשי  (סגנון אמריקאי) רמה יסודי
33 עמודים של שאלות ותשובות (בחירה) על טקסט חומש במדבר ורשי - רמה יסודי

הורדת חומש במדבר ליסודי - שאלות ותשובות .pdf