דף  גמרא לפורים תשע"ח  מסכת מעילה / מתנות קטנות לראש הממשלה

דף גמרא  היתולי לפורים להורדה  בקובץ pdf

גמרא פורים מתנות קטנות - תשעח.pdf