נז: מנהג כפרות   

מו"ר אבי היה שוחט, וזכורני שהיה מקיים בענין את מנהג הכפרות והיה זהיר בשחיטתן . אולם בתקופה שכהתה עיניו הפסיק לשחוט ומנהג הכפרות ע"י התרנגולת קויים בחלקו .

כך היה מנהגם של ישראל וכן פסק מרן הרב  עובדיה אולם דרש להזהיר את השוחטים לבל חלילה שתהיה רשלנות בעבודתן עקב עומס העבודה.

 

נח: דיבור חולין ביום הכיפורים 

מו"ר אבי מכניסת החג עטוף בטלית , לאחר תפילת ערבית למדו משניות , ולמחרת החל משעה מוקדמת היו עסוקין בתפילה עד צאת החג ללא הפסקות לדיבור ושיחה בטילה .

 

נט: "כל נדרי"

היה מקפיד לרכוש את ספר תורה  של "כל נדרי" .

כמו כן נהגו להוסיף את את התוספת הבאה:

 "שרוי לנו, מחול לנו, מותר לנו. מחול לנו ולכם, שרוי לנו ולכם, מותר לנו ולכם.

שרוי לנו ולכם ולכל ישראל, מחול לנו ולכם ולכל ישראל, מותר לנו ולכם ולכל ישראל.

שרוי לנו ולכם ולכל ישראל מפי בית-דין של מטה, ומחול לנו ומותר לנו ולכם ולכל ישראל מפי בית דין של מעלה"