סדר חנוכת בית / מלוקט מספרים ומנהגים שונים

סדר חנוכת בית 

סדר חנוכת בית מלוקט מספרים ומנהגים שונים

מיועד לקריאה בטלפון 


הורדת חנוכת הבית  לחץ  כאן

סדר חנוכת בית.pdf