יחידה ב - יסודות ראשונים באלקטרוניקה ובמערכת האזעקה