רחש ליבי ציונים 

תו חיים על מצבות הנפטרים

ת.נ.צ.ב.ה


ועברו העוברים בארץ, וראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון 


-----------------------------------------------------


פ"נ

איש חסד וישר 

 

יעקב בן רחל

למשפחת בן דוד


                                                                 ישר ותמים התהלך עם האלוקים

                                                                 עניו ואהוד בכל מניין וצבור

                                                                 קבל באהבה עול מלכות שמים

                                                                 בדרכי צניעות התנהג עם בוראו ועם הבריות


שב אל בוראו ביום שלישי

 כו' תמוז תשס"ח


ת.נ.צ.ב.ה