דף היתולי לפורים תשע"א- מסכת בבא פון / אין עומדין לסמס

דף גמרא  היתולי לפורים להורדה  בקובץ pdf

גמרא פורים- אין עומדין לסמס- תשעא.pdf