זכיתי להיות בילדותי ובנערותי אצל רבי מנחם גבאי זצ"ל שהיה ראש ישיבה במרוקו ישב בבתי הדין במרוקו בשנת תשכ"ה (1966) עלה לארץ ישראל. התיישב בעיר באר שבע והיה במשך שנים רבות ראש מחלקת הכשרות בעיר ורב קהילות בעיר באר שבע, רבי מנחם נפטר בשנת תשנ"א (1991) היה חברו לתורה של אבי זצ"ל וזכיתי להיות במחיצתם בארץ ישראל בשעת התכנסותם בבית הכנסת, או בלימודם ולאור מפגשי עם דמות ההוד כילד המלמד אותי טעמי מקרא וכנער הדורש אל עמו.

קורות חייו של רבי מנחם גבאי זצ"ל

קורות חייו של רבי מנחם גבאי זצ"ל

הרב מנחם גבאי נולד בשנת התר"ע (1910 במרוקו, בשנת תש"י (1951) שימש כראש ישיבה בקזבלנקה, ישב בבתי הדין במרוקו כדיין ובשנת תשכ"ה (1966) עלה לארץ ישראל. התיישב בעיר באר שבע והיה במשך שנים רבות ראש מחלקת הכשרות בעיר ורב קהילות בעיר באר שבע, רבי מנחם נפטר בשנת תשנ"א (1991)

על רבי מנחם גבאי זצ"ל -  זיכרונות ילדות

על רבי מנחם גבאי זצ"ל - זיכרונות ילדות

הרב מנחם גבאי נולד בשנת התר"ע (1910 במרוקו, בשנת תש"י (1951) שימש כראש ישיבה בקזבלנקה, ישב בבתי הדין במרוקו כדיין ובשנת תשכ"ה (1966) עלה לארץ ישראל. התיישב בעיר באר שבע והיה במשך שנים רבות ראש מחלקת הכשרות בעיר ורב קהילות בעיר באר שבע, רבי מנחם נפטר בשנת תשנ"א (1991)