צפונות השם במגילת רות

צפונות השם במגילת רות

שבועות , שמות במגילת רות

הכתב בו נכתבו עשרת הדברות ?

הכתב בו נכתבו עשרת הדברות ?

הכתב בו נכתבו עשרת הדברות ?

אורו של משיח בדרך ההסתר

אורו של משיח בדרך ההסתר

אורו של משיח בדרך ההסתר

משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי

משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי

משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי,בששה מקומות נתנה תורה למשה וישראל :

עקרונות יסוד בענייני גיור

עקרונות יסוד בענייני גיור

עקרונות יסוד בענייני גיור

צדק במגילת רות

צדק במגילת רות

צדק במגילת רות

תיקון על התיקון - ליל שבועות

תיקון על התיקון - ליל שבועות

תיקון על התיקון - ליל שבועות המנהג להיות ערים בליל שבועות מוזכר לראשונה בספר הזוהר ומופיע רק במקורות הלכתיים מאוחרים. אלא שיש לו מחיר רב – עייפות רבה בתפילה ובקריאת התורה של קבלת התור.

בין נישואי חתן וכלה לנישואי עם ישראל עם התורה/ מנהגי קהילות מרוקו בחג השבועות

בין נישואי חתן וכלה לנישואי עם ישראל עם התורה/ מנהגי קהילות מרוקו בחג השבועות

מהקמת אפריון בבית הכנסת וקריאת פיוטי "כתובה", ועד שבת כלה ושבע ברכות: רבים ממנהגי חג השבועות בקהילות צפון אפריקה שאבו השראה מסדרי החופה והנישואים, כביטוי לברית שבין הקב"ה ועם ישראל