דף היתולי לפורים תשע"ד - מסכת משוח ישיבה

דף גמרא  היתולי לפורים להורדה  בקובץ pdf


גמרא פורים- משוח ישיבה- תשעד.pdf