דף היתולי לפורים תשס"ט - מסכת צבע אדום / מאימתי נכנסין למקלטין

דף גמרא  היתולי לפורים להורדה  בקובץ pdf


גמרא פורים-צבע אדום- תשסט.pdf