יחידה ז - עיבוד מידע תורני - הקשר בין פעולות האדם לתוצאותיהן

יחידה ז - עיבוד מידע תורני - הקשר בין פעולות האדם לתוצאותיהן


הורדת החוברת יחידה ז פעולות האדם ותוצאותיהן.pdf