עימוד פסוקי חומש ספר שמות - עותק

עימוד וחלוקת הפסוקים בריוח ושורה לפי הבנת הענין
החומש מאפשר לתלמידים לקרא את הטקסט ולהבינו ע"י חלוקה של הטקסט
חומש להורדה

חומש שמות להורדה 

1ספר שמות - פסוקי חומש מחולקים עד פרק ח .pdf

2ספר שמות - פסוקי חומש מחולקיםעד פרק יז.pdf

3ספר שמות - פסוקי חומש מחולקים עד פרק כד .pdf