כתב ידו של רבי מרדכי אביטן זצ"ל - מנהגי והלכות שחיטה - מרוקו