סיכומי פרקי תנ"ך שאלות ותשובות- שמות, במדבר, יהושוע, שופטים, שמואל, מלכים, משכן

חומש שמות

סיכום פרקי החומש,טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

חומש במדבר

סיכום פרקי החומש,טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

חומש במדבר - שאלות ותשובות

חומש במדבר - שאלות ותשובות על הטקסט ורשי (סגנון אמריקאי) רמה יסודי

קרא עוד

ספר דברים

שאלות על הטקסט ופרשנות רשי הכולל תשובות עם בחירה (סגנון אמריקאי) רמה יסודי

קרא עוד

ספר יהושע

סיכום פרקי החומש,טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

ספר שופטים

סיכום פרקי הספר,טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

ספר שמואל א

סיכום פרקי הספר, טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

ספר שמואל ב'

סיכום פרקי הספר, טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

ספר מלכים

סיכום פרקי הספר, טבלאות, שאלות ותשובות

קרא עוד

חוברת המשכן

תיאור וקציר כלי המשכן ומידות המשכן

קרא עוד

חדר בריחה של יונה הנביא - לימוד בספר יונה

ימוד ספר יונה ליום כיפורים באמצעות חדר בריחה

קרא עוד

עימוד פסוקי חומש ספר שמות - עותק

עימוד וחלוקת הפסוקים בריוח ושורה לפי הבנת הענין.

קרא עוד