דודי רבי מסעוד מנחם זצ"ל (אח אימי) רב הישוב אביבים, משפחתו הוציאה ספר זיכרון יקר מאוד ומשם נאספו קורות חייו של רבי מסעוד, ראוי להכיר את גדולי התורה שעלו ממרוקו ושהייתה להם דרך ייחודית בהנהגת הציבור. במהלך חיי זכיתי לשמוע ממנו על מנהגי קהילת מרוקו ועל ימיו במרוקו ולימודיו עם אבי על הלכות שחיטה שהיה גדול ממנו ב-20 שנה ובספריית אבי יחד עם ספריו בהלכות שחיטה נמצאו דפי חזרה של רבי מסעוד שנכתבו בכתב ידו .

חלק א: מרוקו - תחילת קורות חייו של רבי מסעוד מנחם  זצ"ל - רב המושב אביבים

חלק א: מרוקו - תחילת קורות חייו של רבי מסעוד מנחם זצ"ל - רב המושב אביבים

חלק א' : תיאור חייו ותולדותיו של דודי רבי מסעוד מנחם במרוקו - רב המושב אביבים, סיפור התולדות על פי ספר שהוציאה משפחתו בשם 'אמרי מנחם'.

חלק ב': - העלייה לארץ ישראל, תעודותיו התורניות מחכמי ארץ ישראל, מפגשיו עם גדולי תורה וביקורי אנשי ציבור.

חלק ב': - העלייה לארץ ישראל, תעודותיו התורניות מחכמי ארץ ישראל, מפגשיו עם גדולי תורה וביקורי אנשי ציבור.

חלק ב' : תיאור חייו ותולדותיו של דודי רבי מסעוד מנחם בארץ ישראל - מדינת ישראל - רב המושב אביבים. העלייה לארץ ישראל, תעודותיו התורניות מחכמי ארץ ישראל, מפגשיו עם גדולי תורה וביקורי אנשי ציבור עם רבי מסעוד מנחם זצ"ל

חלק ג: מעשיו, מנהגיו וסיפורי חיים  -  רבי מסעוד מנחם  זצ"ל - רב המושב אביבים -

חלק ג: מעשיו, מנהגיו וסיפורי חיים - רבי מסעוד מנחם זצ"ל - רב המושב אביבים -

חלק ג' : מעשיו ומנהגיו וסיפורי חיים של רבי מסעוד מנחם רב המושב אביבים.

הרחבות / כתבי יד, וידאו ועוד

הרחבות / כתבי יד, וידאו ועוד

הרחבות- קטעי וידאו, כתב ידו ועוד