טכנולוגיה והלכה- מדריך למורה

טכנולוגיה והלכה- מדריך למורה

תוכנית המשלבת טכנולוגיה והלכה שפותחה עבור רשת אמי"ת בשנת 2002, תוכנית זו דומה נלמודל חינוכי STEM ', פיתוח אוריינות stem והיכולת ליישם את ההבנה איך העולם פועל הכוללת שילובים של מדעים, טכנולוגיה והלכה, בתוכנית זו יש רכיבים -וקיטים באלקטרוניקה שלא נמצאים ברשותי ... אולם כאן מצורפים החוברות שיכולות לשמש אב טיפוס לפיתוח מודלים דומים וכן שימוש ביחידות השונות ללא קשר פיתוח מוצר מערכת אזעקה התואמת לשבת

תלקיט - מדריך עבודה לתלמיד

תלקיט - מדריך עבודה לתלמיד

תלקיט- פורפוליו - מדריך עבודה לתלמיד. חוברת המתארת את תהליכי הלמידה בקבוצה, המפנה את התלמיד לחוברות עזר וסיוע, בנוסף התלקיט מלווה את התלמיד בתהליך החל מהגדרת הבעיה, איתור צרכים, חשיבה ופתרונות תוך סיוע בקריאת מאמרים תורניים, ניתוח וקריאת מאמר, חשיבה ועיבוד המידע. לתלקיט מצורפות 8 יחידות. לא ניתן לבנות את המוצר הטכנולוגי- מערכת אזעקה, משום הדרישה לקיט מסוים שאינו נמצא,טך המודל יכול לשמש ללימוד התהליך ושימוש בחוברות העזר באופן בודד.

יחידה א - הספרות התורנית

יחידה א - הספרות התורנית

הכרת מאגרי הספרות התורנית

יחידה ב - יסודות ראשונים באלקטרוניקה ובמערכת האזעקה

יחידה ב - יסודות ראשונים באלקטרוניקה ובמערכת האזעקה

הכרת תחום האלקטר' ותחום מערכת האזעקה- יחידה זו בנויה על קיטים מותאמים למערכת - לא ניתן להשיגם

יחידה ג' - מקורות ומאמרים תורניים

יחידה ג' - מקורות ומאמרים תורניים

יחידה ג' - מקורות ומאמרים תורניים לעיון להבנת עקרונות יסוד בהלכות שבת בתחום החשמל

יחידה ד + יחידה ה': קריאת מאמר תורני

יחידה ד + יחידה ה': קריאת מאמר תורני

מדריך לקריאת מאמר תורני בהעמקה ביחידה 2 מאמרים עם מצפן המסייע בקריאת המאמר התורני

יחידה ו - עיבוד מידע תורני - שיקולים הלכתיים בפסיקת הלכה

יחידה ו - עיבוד מידע תורני - שיקולים הלכתיים בפסיקת הלכה

למידת הרקע לשיקולים הלכתיים בפסיקת ההלכה, הכולל דוגמאות שעל התלמיד לנתח

יחידה ז - עיבוד מידע תורני - הקשר בין פעולות האדם לתוצאותיהן

יחידה ז - עיבוד מידע תורני - הקשר בין פעולות האדם לתוצאותיהן

יחידה ז - עיבוד מידע תורני - הקשר בין פעולות האדם לתוצאותיהן במעשיו בשבת וכיצד נלמדים מעקרונות אלו הלכה למעשה שבת בתחום הטכנולוגי

יחידה ח - חיבור וניתוק מעגל חשמלי בשבת

יחידה ח - חיבור וניתוק מעגל חשמלי בשבת

לימוד ההיבטים ההלכתיים בניתוק או חיבור מעגל חשמלי בשבת

יחידה ט - ההצגה הטובה בעיר

יחידה ט - ההצגה הטובה בעיר

כלים לתלמיד, איך להציג את עבודתו בפני אנשים, טיפים ודרכי עבודה . בסוף תהליך הלמידה נדרש התלמיד בהצגת התוצר ע"י מספר אפשריות, המדריך נותן ארגז כלים לתלמיד.