דף היתולי לפורים תשע- מסכת מנעלים  / הזורק את הנעל

דף גמרא  היתולי לפורים להורדה  בקובץ pdf

גמרא פורים-הזורק את הנעל- תשע.pdf