דף היתולי לפורים תשע"ב- מסכת הדרת נשים

דף גמרא  היתולי לפורים להורדה  בקובץ pdf

גמרא פורים- הדרת נשים- תשעב.pdf