סדר תפילות בבית עלמין / חוברת להדפסה כנוסח הספרדים

1. קובץ להורדה לטלפון נייד - קריאת פרקי תהילים עפ"י שמות - כמנהג הספרדים 


פרקי תהילים בית עלמין ספרדי.pdf- ניתן לקרא מןטלפון נייד תוך קריאה לפי שמות 2.חוברת להורדה והדפסה -

יש לבצע הדפסה דו צדדית / החוברת בגודל חצי דף A4  עמודים/ קובץ PDF

סדר תפילה בית עלמין - חוברת דו צדדי -.pdf


3. חוברת מסמך וורד פתוחה וניתן לעריכה בהתאם לשם הנפטר / קובץ וורד 

סדר תפילות בבית עלמין כללי.doc


בחוברת ניתן לערוך את פרקי התהילים לפי שם הנפטר/ת וכן לערוך את המשניות לפי שם הנפטר/