חומרי עזרי למדריך להורדה- 

כלי עזר  למדריך החברתי להפעלת פעילות חברתית עם בני נוער אשר פותחו עבור פעילות מכון עזריאלי להעצמה חינוכית בהיותי בתפקיד מנהל התכנית.

קישור לאתר - מכון עזריאלי להעצמה חינוכית

 חומרים להורדה 

1 מדריך הפעלה למנחה החברתי- 

1מדריך הפעלה למנחה החברתי- מסמך מאסף.pdf

2 מודל הפעלה-ציר אחריות ותכנון

2מודל הפעלה-ציר אחריות ותכנון.pdf

3 תפקיד המדריך החברתי.

3תפקיד המדריך החברתי.pdf

4 תהליכים בהכנת המפגש החברתי.

4תהליכים_בהכנת_המפגש_החברתי.pdf

5 תהליכים בהכנת המפגש הבודד

5תהליכים בהכנת המפגש הבודד.pdf

6 תרשים זרימה בפעילות ההדרכה-בנית הקבוצה

6תרשים זרימה בפעילות ההדרכה-בנית הקבוצה.pdf

7 טופס כתיבת מערך חודש

7טופס כתיבת מערך חודשי.rtf

8 דוח סיכום פעילות

8דוח סיכום פעילות.docx

9 יומן מעקב פעילות חברתי

9יומן מעקב פעילות חברתי.pdf

10 התכנית החברתית ז-ט.

10התכנית החברתית ז-ט.pdf

11 התכנית החברתית שכבת גיל ז-ט

11התכנית_החברתית_שכבת_גיל_ז-ט.pdf