-תפילות נשים ותפילות עם ישראל בשעת מצוות, שבתות וראשי חודשים, במעגל המשפחה, בריאות ותפילות כלליות.

תפילת רחל 

שמונה שערים  הכוללים תפילות נשים ותפילות עם ישראל בשעת מצוות, שבתות וראשי חודשים, במעגל המשפחה, בריאות ותפילות כלליות.


לע"נ אימי רחל בת תמו אביטן  

קובץ להורדה:

תפילת רחל.docxתוכן עניינים


תפילת 'אמא רחל' 7

שער א': תפילת רחל וחנה9

תפילה על קבר רחל אמנו ובכל מקום11

תפילה חנה14

שער ב': תפילת למצוות 15

סדר הפרשת חלה 16

סדר הדלקת נרות 19

שער ג': תפילות למוצאי שבת וראש חודש 23

תפילה למוצ"ש  - רבי לוי יצחק מברדיטשוב24

תפילה למוצ"ש  - אור החיים הקדוש25

תפילה למוצ"ש  - ריבון העולמים אב הרחמים26

תפילה לערב ראש חודש 28

תפילה לראש חודש 29

שער ד': תפילות המשפחה 31

תפילה לזווג 32

תפילת האשה על בעלה 33

תפילה לשלום בית 34

תפילות על הילדים 36

תפילת השל"ה על הילדים 38

תפילת להצלחת הילדים  41

תפילת הילדים על אביו ואמו  42

תפילה להיפקד בילדים 42

תפילה לאשה בהריון 45


שער ה': תפילות להצלחה ופרנסה  49

תפילת הרמב"ן על הפרנסה  50

תפילה על הפרנסה  51

    פרשת המן 52

    תפילה להצלחה- רבינו השל"ה   54

    תפילה על הצלחה ופרנסה   55


שער ו': תפילות לבריאות וחולי57

תפילה לבריאות – מרן החיד"א 58

תפילה לחולה 60

תפילה לכל צרה 62

תפילה לשעת צרה ומלחמה 63

שער ז' : תפילות וסגולות כלליות 65

תפילה לשמחה– רבי נתן מברסלב 66

סגולה למציאת אבידה69

סְגֻלָּה לְהִנָּצֵל מֵעַיִן הָרָע69

תפילה לשמירת הלשון71

תפילה השב- תשובה72

תפילה לגאולה 73

תפילה לאחדות ואהבת ישראל 73

שער ח' : שער 'נשמת כל חי'  75

מעלת אמירת נשמת כל חי 75

נשמת כל חי – נוסח עדות המזרח76

נשמת כל חי – נוסח ספרד/אשכנז 78

 ברכת מעין שלוש / תפילת הדרך   80

ה