דף היתולי לפורים תשע"ג - מסכת כנסת ישראל


דף גמרא  היתולי לפורים להורדה  בקובץ pdf

גמרא פורים- כנסת ישראל- תשעג.pdf