הילולא דרבי מאיר בעל הנס

הילולא דרבי מאיר בעל הנס 


ספר לימוד להילולא של רבי מאיר בעל הנס 


- משנת אבי עליו השלום וקוים לדמותו 

-  משנת התנא הגדול רבי מאיר בעל הנס 

        - לימוד משניות מתורתו 

         - על רבי מאיר 


הורדת החוברת 

הילולה דרבי מאיר1.pdf