פרשת בראשית

פרשת בראשית  / מאיר אביטן 


א:בסימנא טבא

מו"ר אבי עליו השלום וכן רבי חיים שושנה היול לאורך שנים שניהם חתנים הראשון חתן תורה וחתן בראשית.

חתנים אלו לא נמכרו ונמסרו לגדולי התורה בבית הכנסת .

את פתיחת חתן בראשית שהיה עולה לתורה היה פותח במילים בסימנא טבא

 

ב: עליות לתורה 

נהגו בבית הכנסת של אבי ורבי חיים שושנה לעשות כסדר העליות לפי סדר בריאת העולם, יום ראשון כהן, יום שני לוי  ושביעי היה עולה חתן בראשית וקורא מתחילת הפרשה 


ג: פתיחת הבקשות בפרשת בראשית I  קריאת מאמר מורחב בנושא הבקשות  

זכורני כילד במצטרף לאבי באשמורת הבוקר לפתיחת הבקשות בפרשת בראשית, מי שהיה מוביל את הבקשות הלא היו המשורר הגדול 

רבי חיים שושנה 

ראו מאמר מפורט 

ד: ראו מאמר מפורט הנוגע בנושא הבקשות 

עוד ממשיך הניגון- קווים לדמותו של רבי מאיר עטייה זצ"ל

ר' מאיר עטיה זצ"ל חד מגדולי משוררי וחוקרי השירה במרוקו בארץ ישראל, מחדש את שירי הידידות והבקשות, רבי מאיר אלעזר עטיה שנפטר בשבת קודש-שבת זכור