חלק ב': - העלייה לארץ ישראל, תעודותיו התורניות מחכמי ארץ ישראל, מפגשיו עם גדולי תורה וביקורי אנשי ציבור.

חלק ב' :

העלייה לארץ ישראל, תעודותיו התורניות מחכמי ארץ ישראל, מפגשיו עם גדולי תורה וביקורי אנשי ציבור עם רבי מסעוד מנחם זצ"ל   . 


עליה לארץ הקודש

בשנת תשכ"ב (1962) החלה ההיערכות לקראת עלייתם לארץ ישראל, באותו הזמן אף נולדה ביתם הגדולה צביה תחי' (סלביה).

בשנת תשכ"ג, עלו רבי מסעוד ומשפחתו המורחבת, הוריו אחיו ואחיותיו, לארץ ישראל, מסע זה לא היה קל, ממקום מגורם בגסאת באוטובוס לקזבלנקה, ממנה טסו בטיסה למרסיי שבצרפת, שם שהו בתחנת עליה לארץ ישראל במשך שלושה שבועות, בתחילה לנו בבית מלון מקומי במשך שבוע, לאחר מכן עברו לעיר הסמוכה מרסיי, שם השתכנו למשך שבועיים נוספים בקרוואנים.

ביום ט"ו באב תשכ"ג (5 באוגוסט 1963) מגיעה המשפחה המורחבת לנמל ועולה עם עולים נוספים אונית "פלמיניה", שהפליגה במשך שבעה ימים בדרכה לארץ ישראל.

ביום ראשון, כ"א אב שנת תשכ"ג, (11 אוגוסט 1963) בשעה 9:00 בבוקר נכנסה אונייתם לחוף ימה של חיפה. לאחר קליטתם ע"י אנשי הסוכנות היהודית בנמל נלקחו באוטובוסים של הסוכנות היהודית לצפון, ובמשך יום שלם נסעו לעבר היעד שנקבע עבורם "מושב אביבים". אליו הגיעו לקראת השעה 6:00 בערב.

לאחר ימי קליטה לא פשוטים בתנאים קשים החלו העולים לעבוד בקרן קיימת לישראל (קק"ל), מאחר ורבי מסעוד הגיע לארץ מלומד, שידע לקרוא ולכתוב בעברית מונה רבי מסעוד כמנהל עבודה בקרן קיימת לישראל. יערות המובילים למושב, ממושב מירון ועד אביבים ניטעו ע"י העולים שהגיעו ותרמו לבניינה של הארץ בגבולותיה.

בשנת תשכ"ו (1966) התגייס רבי מסעוד לצה"ל ועבר קורס חובשים קרביים וחובשי גמר, את שירותו סיים בשירות מילואים פעיל בשנת תש"ל  (1970)


הסמכתו התורנית בארץ ישראל ע"י הרב משאש ורבנים הראשיים 

בשנת תשל"ד (1974) סיים תואר שני באוניברסיטת בראילן שנה למד לימודי יהדות והסמכה לרבנות. לאחר תקופה של שנה (השליה. - 1975) מוצאים אנו שהוסמך לשמש כמוהל בארץ ישראל ע"י הג"ר רבי שלום משאש זצ"ל.

בשנת תשל"ז (1973) הוסמך כשו"ב ע"י חכמי ארץ ישראל ובראשם הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א. לאחר מינוי והסמכה זו הוסמך גם ע"י ראש אבות בתי הדין בירושלים הגאון רבי שלום משאש.

מיום עלייתו ארצה, והגעתו של רבי מסעוד למושב אביבים, החל לשמש כשו"ב ומוהל, ורב לא רשמי של המושב. רק לאחר שנים שבהם שימש כרבם הרוחני של תושבי האזור, ולימד רבים מילדי האזור, בשנת תשד"ם (1984) קיבל הסמכה להוראה על ידי האדמו"ר רבי יחיאל אביחצירא שליט"א רב העיר רמלה ולאחמ"כ של עוד רבנים, על מנת להחיש את התמנותו לכהן כרב הרשמי של המושב. בכ"ז חשון תשמ"ה הוסמך פעם נוספת לרבנות ע"י הרבנים הראשיים לישראל, הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל ששימש כראשון לציון והרב הספרדי, והגאון רבי אברהם שפירא זצ"ל ששימש כרב האשכנזי וכראש ישיבת "מרכז הרב" בירושלים.


הגאון רבי שלום משאש זצ"ל שהיה רבה הראשי לירושלים וראש אבות בתי הדין, שימש קודם לכן כרבה הראשי של קזבלנקה שבמרוקו ובהמשך כרבה הראשי של מרוקו עד שנת תשל"ח, שביוזמת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ועמיתו הרב שלמה גורן זצ"ל עלה לכהן כראב"ד ירושלים וכרב הראשי לירושלים, בתפקיד זה כיהן כ"ו שנה, עד שנלב"ע בשב"ק י' ניסן תשס"ג.


תעודה נוספת מכ"ז חשוון תשמ"ה קיבל רבי מסעוד מהרב הראשי והראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל תעודת כושר לכהן כרב במושב "אביבים", וזאת בנוסף למכתב יחד עם הג"ר אברהם שפירא זצ"ל. ואכן בבחירות שהתקיימו ביום ח' שבט תשמ"ה (30 לינואר 1985) נבחר רבי מסעוד לכהן כרב המושב "אביבים" באופן רשמי, לאחר שנים בהם כיהן כרב יישוב לא רשמי על סמך לימודיו והסמכתו במרוקו.קשריו עם הרבנים בארץ ישראל - מדינת ישראל ובית אכסניה של תורה  

לרבי מסעוד זצ"ל היה קשר של קיימא עם הג"ר שלום משאש, מחלופת מכתבים מוצאים אנו קשר הדוק ביניהם. על מסמכים רבים של הרבנות שקיבל רבי מסעוד מרבנים שונים, מופיע אישור של הרב משאש זצ"ל וחתימתו.  מסמך מעניין מתאריך עין ט"ו באב תשמ"ט הממוען לרבי מסעוד מאת הג"ר שלום משאש זצ"ל, בו מברך רבי שלום את משפחת רבי מסעוד על היכנס בנו לעול תורה ומצוות, ובסוף דברי הברכה הוסיף שהיה רוצה מאוד להשתתף בשמחת הבר מצווה בפועל, אבל הבריאות של רגליו מונעת הדבר ממנו.

כמו כן באחד ממכתביו שכותרתו "תעודת הוראה" כותב הג"ר שלום זצ"ל שהיה מוזמן פעמים רבות למושב אביבים וראה את עבודת הקודש של רבי מסעוד שהיה אהוב ורצוי לבני הקהילה שם ועושה את התפקידים שעושה רב מושב ולכן מבקש רבי שלום זצ"ל למנות את רבי מסעוד כרב  מושב אביבים

זכה רבי מסעוד זצ"ל וביתו היה בית ועד לחכמים, ההתבטלות שעליה גדל וחונך לעשות רצון תלמידי חכמים ולהעריכם, קיבלה אצל רבי מסעוד מקום של כבוד. וזכה והיו עולים אליו לביתו ולמושב רבנים רבים, והיה זה רבי מסעוד זהיה מקבל פניהם. מקום של כבוד זכו אצל רבי מסעוד רבני משפחת אביחצירא, ביתו וביתם של נוספים במושב היה בית האכסניה הקבועה של רבני המשפחה מגדולם ועד קטנם.עם הגה"צ רבי יוסף אביחצירא זצוק"ל

קשר מעניין נמצא דווקא מבין מסמכיו של רבי מסעוד, מכתב שנשלח מהגה"ק רבי יוסף אביחצירא זיע"אי (בנו של הגה"ק רבי אהרן אביחצירא זיע"א בנו השני של מרן אביר יעקב זיע"א), במכתב זה פונה רבי יוסף בשבחים רבים לרבי מסעוד, ובו מבקש שימסור דרישת שלום לבני היישוב שאירחו את רבי יוסף בביקורו במושב.

וזה לשון רבי יוסף במכתב:

אור נערב, יקר מזהב ומפז רב, מנורת המאור, הולך ואור, יקר המידות, איש חמודות, גומל חסדים, כולו מחמדים, טוב ומיטיב הוא, מי הוא זה ואיזהו, מרגלית טובה מאירה, הרב מסעוד מנחם נר"ו יאיר, אור בעד אור, גם לרבות בכלל הברכות, הבנים עם האבות, ישמרם האל צור עולמים, ושלמא דביתא עדיף, אם הבנים שמחה, הצלחה והרווחה ונסו יגון ואנחה אכי"ר, ואיתו עמו, יגדיל שלומו, וה' עמו בכל מעשיו במקומו, הרב שמעון מנחם, ובכלל החיים והשלום, עקרת הבית רחל מנב"ת. דרישת שלום לקהל קדוש אביבים, אנשים ונשים וטף, אתה ה' תשמרם, ורצון תעטרם, ובראשם שאול פרץ, הח' הכ' משה פרץ, ישעיה פרץ. בעל שם טוב דוד פרץ, בעל שם טוב אהובי חמודי יעקב יבגי נר"ו יאיר ויזרח, אור בעד אור. ובכלל החיים והשלום מכלוף חזיזה, עמרם בטיטו, שמעון ביטון, כהן אליהו נר"ו, דניאל בטיטו, שמעון בטיטו. ואני תפילה לאל חי להשפיע עליכם כולכם שפע גדול ממקו הברכות, ותצליחו בכל מעשה ידיכם בכל דבר ובכל ענין, ובדיבור ואמירה, למען זכות התורה הקדושה, ולמען זכות אדוננו הקדוש רבינו יעקב אביחצירא זצוק"ל תגין עליכם באלף המגן אכי"ר.

תמיד נשמע ונתבשר עליכם כולכם בשורות טובות  ושמועות טובות אכי"ר. כה דברי הצעיר, השואל בשלומכם וטובתכם, ע"ה יוסף אביחצירא סי"ט

ימחול האדון מכבודו, וידרוש בשלום כל אחד ואחד בבית הכנסת בשבת קודש.

 

עם האדמו"ר רבי אלעזר אביחצירא זצוק"ל

מקום של כבוד היה שמור אצל רבי מסעוד לאדמו"ר רבי אלעזר אביחצירא זצוק"ל, שהיה מגיע אחת לשנה למושב והיה מקבל את בני המושב לברכה ועצה, רבי מסעוד היה בביקורים אלו יד ימינו יחד עם ר' שאול פרץ ז"ל, הגם שהיה רבי מסעוד רב המושב. אולם ליד צדיקי בית אביחצירא היה מרגיש בהתבטלות גמורה. במכתב מתאריך כה אב תשל"ה 1975 מהאדמו"ר רבי אלעזר זצוק"ל כותב לרבי מסעוד בשם אביו  סידנא בבא מאיר זיע"א מכתב תודה על טרחתו למענו.
בדרשותיו של רבי מסעוד בכינוסים שהיה נמצא רבי אלעזר זצ"ל בביקוריו הרבים במושב 'אביבים' היה רבי מסעוד מדבר רבות על הזכות הגדולה שזוכים בני המושב בכך שרבי אלעזר מגיע מהדרום עד למושבם על מנת לברכם. הקשר ביניהם זכה להתייחסות מיוחדת כשערכו בני המשפחה את אזכרת השנה לאחיך של רבי מסעוד, רבי  שמעון זצ"ל, הכניסו ספר תורה לזכרו, באירוע זה כיבד גם האדמו"ר רבי אלעזר זצ"ל בהשתתפותו, שעשה דרך מבאר שבע למושב המרוחק על מנת לכבד את בני המשפחה. קשר זה עם האדמו"ר רבי אלעזר נמשך על לפטירתו של רבי אלעזר זצ"ל בכ"ז תמוז תשע"א.

האדמו"ר רבי אלעזר אביחצירא זצוק"ל יחד עם רבי מסעוד מנחם זצ"ל בשנים המוקדמות

האדמו"ר רבי אלעזר אביחצירא זצוק"ל יחד עם רבי מסעוד מנחם זצ"ל בשנים המוקדמותעם האדמו"ר רבי יחיאל אביחצירא שליט"א

מיוחד היה גם עם האדמו"ר רבי יחיאל אביחצירא שליט"א רב העיר רמלה, שהיה מגיע רבות למושב, הובא לעיל מכתבו של רבי יחיאל שליט"א משנת תשד"ם (1984) שמסמיך את רבי מסעוד להוראה 'יורה יורה", ישנו מכתב נוסף משנת תשל"ז (1977) שבו מודה רבי יחיאל לרבי מסעוד על האירוח והעזרה במושב. פעמים רבות שהיה מגיע רבי יחיאל שליט"א למושב היה רבי מסעוד מארתו ודואג שבני המושב יכבדוהו כיאה לבנו של סידנא בבא חאקי זיע"א וכבן למשפחת אביחצירא.


גם אחיינו, הגה"צ רבי יעקב אביחצירא שליט"א מרמלה, בנו של האדמו"ר רבי אברהם זיע"א וחתנו של סידנא בבא מאיר זיע"א היה מגיע למושב רבות והיה מגיע לביתו של רבי מסעוד, והיה דואג שבני המושב יכבדוהו.


עם הראשון לציון מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל 


עם הראשון לציון   הרב אליהו בקשי דורון  זצ"לקשריו עם אישי ציבור בתוקף תפקידו רב המושב אביבים  


ביקור אישי ציבור במושב "אביבים"


מושב אביבים, מתוקף הימצאו על גדר הגדול, היה מקבל ביקורים רבים של ראשי ממשלות ונשיאים, רבני ישראל ורבנים ראשיים. בכל אירועים אלו של קבלת הפנים לאותם מכובדים, מקבל פניהם היה הרב רבי מסעוד זצ"ל שהיה נותן את מלוא ההוקרה וההודאה לאורחים שנתנו מזמנם ובאו לבקר את בני הישוב.

בין האורחים הרבים שהיו מגיעים למושב היו: מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון זצוק"ל, ויבדלחט"א הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א, רבה של העיר רעננה ושר הפנים דאז הרה"ג רבי יצחק פרץ שליט"א ועוד רבנים רבים.

כן היו מגיעים אישי ציבור: נשיא המדינה זלמן שז"ר ז"ל, נשיא המדינה עזר ויצמן ז"ל, ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל, ראש הממשלה יצחק שמיר ז"ל ועוד רבים.

בכל אירועים אלה היה רבי מסעוד זצ"ל מקבל את פניהם בברכת המושב ומלווה אותם במסגרת ביקורם.