עקרונות יסוד מתוך הספר זכות אבות שהתחבר בעקבות מאמרים שפורסמו במקור ראשון וכתבי עת שונים, פרק ראשון עוסק בעקרונות יסוד מתוך הרוח הספרדית בה התחנכתי.

פתח דבר:  סדרת מאמרים מתוך הספר  "זכות אבות"           הורדת הספר

סדרת מאמרים שפורסמו במקור ראשון ובכתבי עת שונים ונאספו לספר שיצא בשם 'זכות אבות'. בקטע זה מובאת הקדמה של הספר לסדרת המאמרים, המפרטת את פרקי הספר והמאמרים.

קרא עוד
מבוא : עקרונות יסוד - הרוח הספרדית השורשית

פרק א', פותח בשלושה מאמרים העוסקים בתפיסות היסוד של היהדות הספרדית מבית מוצאם מרוקו. תפיסת היסוד הספרדית, היא אינה מבטאת את החיקוי של היהדות האשכנזית החרדית. התפיסה הספרדית אשר השפיעה לא מעט בדור הנוכחי על ספרדים חוזרים בתשובה או ספרדים אשר התחנכו בישיבות אשכנזיות ורוח תורתם הוא אינו רוח בית אבא השורשי מן המערב.

קרא עוד
"להחזיר עטרה ליושנה" בין מערב  לתנועת ש"ס

תנועת ש"ס, הדוגלת ב"החזרת עטרה ליושנה", בנתה עולם של 'בני תורה' שעומד בניגוד לעולמם של חכמי צפון אפריקה בני הדור הקודם. אלה היו אמונים על שילוב עמוק של תורה ומלאכה, על אהבה למדינה, ועל יכולת הכלה של אתגרי המודרנה

קרא עוד
תורת האדמו"ר ותפילתה של אמא

רבות מתורותיו של ר' נחמן מברסלב, שקהל מזרחי רב מוצא בהן מענה רוחני, מופיעות באופן טבעי במסורות יהודי מרוקו. במאמר זה אעסוק בתפילה פשוטה ולימוד הלכה, ועל המנהג הזר שבנסיעה לאומן.

קרא עוד
דתומטר

הס(ש)קר שחושף את הרגלי שמירת המצוות במגזר הדתי, החברה כיום מודדת את "דתיות" האדם לפי קיום המצוות שבין אדם למקום. אולם מעשה רבותיי העולים ממרוקו, כיצד הנהיגו את קהילתם. כיצד התייחסו לכל אדם, כיצד ניכר היה בהם שאין הם מודדים אדם לפי נוכחותו בתפילה או ציציותיו. מהם למדתי שהערך הבסיסי - מה ה' דורש ממך? היא נוכחות ה' ולא רק עול המצוות

קרא עוד