סדרת מאמרים שפורסמו במקור ראשון ובכתבי עת שונים ונאספו לספר שיצא בשם זכות אבות. הקדמה של הספר לסדרת המאמרים - פתח דבר-

קרא עוד

פרק א', פותח בשלושה מאמרים העוסקים בתפיסות היסוד של היהדות הספרדית מבית מוצאם מרוקו. תפיסת היסוד הספרדית, היא אינה מבטאת את החיקוי של היהדות האשכנזית החרדית. התפיסה הספרדית אשר השפיעה לא מעט בדור הנוכחי על ספרדים חוזרים בתשובה או ספרדים אשר התחנכו בישיבות אשכנזיות ורוח תורתם הוא אינו רוח בית אבא השורשי מן המערב.

קרא עוד

תנועת ש"ס, הדוגלת ב"החזרת עטרה ליושנה", בנתה עולם של 'בני תורה' שעומד בניגוד לעולמם של חכמי צפון אפריקה בני הדור הקודם. אלה היו אמונים על שילוב עמוק של תורה ומלאכה, על אהבה למדינה, ועל יכולת הכלה של אתגרי המודרנה

קרא עוד

רבות מתורותיו של ר' נחמן מברסלב, שקהל מזרחי רב מוצא בהן מענה רוחני, מופיעות באופן טבעי במסורות יהודי מרוקו. במאמר זה אעסוק בתפילה פשוטה ולימוד הלכה, ועל המנהג הזר שבנסיעה לאומן.

קרא עוד

הס(ש)קר שחושף את הרגלי שמירת המצוות במגזר הדתי, החברה כיום מודדת את "דתיות" האדם לפי קיום המצוות שבין אדם למקום. אולם מעשה רבותיי העולים ממרוקו, כיצד הנהיגו את קהילתם. כיצד התייחסו לכל אדם, כיצד ניכר היה בהם שאין הם מודדים אדם לפי נוכחותו בתפילה או ציציותיו. מהם למדתי שהערך הבסיסי - מה ה' דורש ממך? היא נוכחות ה' ולא רק עול המצוות

קרא עוד