דפי מקורות שהוכנו עבור דרשות שנשאתי בבית הכנסת שלי בגני תקווה

סדר ראש השנה - מסורות טעמים וסדר הברכות

סדר ראש השנה - מסורות טעמים וסדר הברכות

סדר ראש השנה מסורות טעמים לאכילת הירקות והפירות פירוט הירקות והטעמים, בצירוף כרטיסיות להורדה

ראש השנה

ראש השנה

דפי מקורות לשיעורי תורה בבית הכנסת ברכי נפשי גני תקווה

יום הכיפורים

יום הכיפורים

דפי מקורות לשיעורי תורה שהועברו בביה"כ ברכי נפשי - גני תקוה

חדר הבריחה של יונה הנביא- מסע בעקבות יונה הנביא

חדר הבריחה של יונה הנביא- מסע בעקבות יונה הנביא

לימוד ספר יונה באמצעות חדר בריחה, לימוד הפרק, רקע על ספר יונה וחידונים

סוכות

סוכות

מדריך קצר הלכות ארבעת המינים מאמר - עטרות לולבים מאמר- אחוזות אתרוגים