הרחבות / כתבי יד, וידאו ועוד

חלק ד: הרחבות - קטעי וידאו, כתב יד ועוד  


דמות הוד רבי מנחם מסעוד   

דודי היה איש חסד ועניו, בכל מפגש התבטל מול תלמידי חכמים, איש אשכולות ובידו היו רבים ממנהגי קהילת מרוקו,  עם פטירתו כתבתי את הדברים אשר על הלב והמה:


רחש ליבי ציונים 

ועברו העוברים בארץ, וראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון 

חיברתיו ליום השבעה של דודי רב הישוב אביבים רבי מנחם מסעוד

-----------------------------------------------------    

                      האיש מסעוד עבד ה'


                         מסעוד מנחם זצ"ל   

                           בן משה ותמו


מאחרוני עולי המערב, רב הישוב אביבים

                     מלאכי שרת לווך בעלותך למרום

סר לארץ ישראל, רצה אבניה וחונן עפרה, נטעו ידיו נטיעות

                      נשא ונתן באמונה ולתורה עיתים  קבע

עם שחר השכים והלך ברגש לשמוע אל הרינה והתפילה

                     חיים נטע בפרד"ס התורה והאדמה ומיגיע כפיו אכל

 והקביל פני  אורחיו  כפני שכינה, צדקתו עומדת לעד

                     מטוב לבו שמח, חסד אמת נצר בלבבו

 דורש טוב לעמו ותורתו כשמש ומגן לצאן מרעיתו במושב.      
קטע וידאו - קריאת כתובה    

כשלוש שנים לפני פטירתו הבאתי בפניו כתובה של אחיו ניסים הכתובה בחד קולומוס והיה מקריא אותה בפנינו.


   

דברי הספד של רבי מסעוד ביום פטירת אבי זצ"ל     

כתב ידו של רבי מסעוד מנחם זצ"ל  

כתב ידו - בקשה     

כתב ידו של רבי מסעוד מנחם זצ"ל