סדור תפילה ליום העצמאות 

- סידור תפילה ליום העצמאות  נוסח הספרדים הכולל דברי ציוניות של חכמי הספרדים ופיוטים ליום העצמאות  


הורדת הסידור סידור יום העצמאות -ספרדי.pdf