בשבת זכור הנהגתי בקהילה לקיים סעודה של שמחה הנמשכת אל חג הפורים ומעבר לעיסוק במחשבות הגות והלכה מענייני חג הפורים הקדשנו זמן מועט לסוגיות היתוליות מענייני דיומא ותפקידן להעלות חיוך ואין פוסקין מהן הלכה ולא הוראה!

דף גמרא לפורים תשפ"ד- מסכת 'חרבו דרבו' פרק חרבות ברזל / דף ח(שמיני/ גמרא פורימית

דף גמרא לפורים תשפ"ד- מסכת 'חרבו דרבו' פרק חרבות ברזל / דף ח(שמיני/ גמרא פורימית

קרא עוד

דפי גמרא בעין חיוכית לפורים , קובץ של 17 דפים לאורך 17 שנים

דף גמרא, דפי גמרא הומוריסטיים, דפי גמרא היתולי לפורים בעין חיוכית , סוגיות העולות לאורך השנים מחי היום יום במדינת ישראל/ גמרא פורימית

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשפ"ג - מסכת סנהדרין פרק מהפיכה/ דף לו(ין) / גמרא פורימית

דף גמרא לפורים תשפ"ג - מסכת סנהדרין פרק מהפיכה/ דף לו(ין) / גמרא פורימית בנושא המהפכה המשפטית

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשפ"ב - מסכת מלחמות פרק ארבע מלכויות / גמרא פורימית

דף גמרא לפורים תשפ"ב - מסכת מלחמות פרק ארבע מלכויות גמרא פורימית

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשפ"א - מסכת יציאות הסגר/ גמרא פורימית

דף גמרא לפורים תשפ"א - מסכת יציאות הסגר גמרא פורימית

קרא עוד

דף גמרא לפורים תש"ף- מסכת בדד פרק היה יושב בקרון / גמרא פורימית

דף גמרא לפורים תש"ף- מסכת בדד פרק היה יושב בקרון /גמרא פורימית

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשע"ט - מסכת כחול לבן / משיכיר בין ימין לשמאל/ בחירות 2019

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים - מסכת כחול לבן / פרק משיכיר בין ימין לשמאל - בחירות 2019

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשע"ח מסכת מעילה / מתנות קטנות לראש הממשלה

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים - מסכת מעילה / מתנות קטנות לראש הממשלה

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשע"ז- מסכת משיח טראמפ

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים - מסכת משיח טראמפ

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשע"ו- מסכת מכות / מחבלים קטנים

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים -מסכת מכות / מחבלים קטנים /גמרא פורימית

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"ה- מסכת כנסת ישראל

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים -מסכת כנסת ישראל , שנים אוחזין במפלגה

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"ד - מסכת משוח ישיבה

דף גמרא היתולי לפורים - מסכת משוח ישיבה / פרק צו גיוס

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"ג - מסכת כנסת ישראל

דף גמרא היתולי לפורים -מסכת כנסת ישראל / טרף בקלפי והעלה שני גורלות אחד העבודה ...

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"ב- מסכת הדרת נשים

דף גמרא היתולי לפורים -מסכת הדרש נשים פרק אין עומדין להדר נשים אלא מתוך קלות ראש

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"א- מסכת בבא פון / אין עומדין לסמס

דף גמרא היתולי לפורים -מסכת בבא פון / אין עומדין לסמס

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע- מסכת מנעלים / הזורק את הנעל

דף גמרא היתולי לפורים -מסכת מנעלים / הזורק את הנעל

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשס"ט - מסכת צבע אדום / מאימתי נכנסין למקלטין

דף גמרא היתולי לפורים - מסכת צבע אדום / מאימתי נכנסין למקלטין

קרא עוד