דף גמרא לפורים תשפ"ב - מסכת מלחמות פרק ארבע מלכויות / גמרא פורימית

דף גמרא לפורים תשפ"ב - מסכת מלחמות פרק ארבע מלכויות גמרא פורימית

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשפ"א - מסכת יציאות הסגר/ גמרא פורימית

דף גמרא לפורים תשפ"א - מסכת יציאות הסגר גמרא פורימית

קרא עוד

דף גמרא לפורים תש"ף- מסכת בדד פרק היה יושב בקרון / גמרא פורימית

דף גמרא לפורים תש"ף- מסכת בדד פרק היה יושב בקרון /גמרא פורימית

קרא עוד

דפי גמרא בעין חיוכית לפורים , קובץ של 14 דפים לאורך 14 שנים

דף גמרא, דפי גמרא הומוריסטיים,דפי גמרא היתולי לפורים בעין חיוכית , סוגיות העולות לאורך השנים מחי היום יום במדינת ישראל/ גמרא פורימית

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשע"ט - מסכת כחול לבן / משיכיר בין ימין לשמאל/ בחירות 2019

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים - מסכת כחול לבן / פרק משיכיר בין ימין לשמאל - בחירות 2019

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשע"ח מסכת מעילה / מתנות קטנות לראש הממשלה

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים - מסכת מעילה / מתנות קטנות לראש הממשלה

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשע"ז- מסכת משיח טראמפ

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים - מסכת משיח טראמפ

קרא עוד

דף גמרא לפורים תשע"ו- מסכת מכות / מחבלים קטנים

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים -מסכת מכות / מחבלים קטנים /גמרא פורימית

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"ה- מסכת כנסת ישראל

דפי גמרא הומוריסטיים, דף גמרא היתולי לפורים -מסכת כנסת ישראל , שנים אוחזין במפלגה

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"ד - מסכת משוח ישיבה

דף גמרא היתולי לפורים - מסכת משוח ישיבה / פרק צו גיוס

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"ג - מסכת כנסת ישראל

דף גמרא היתולי לפורים -מסכת כנסת ישראל / טרף בקלפי והעלה שני גורלות אחד העבודה ...

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"ב- מסכת הדרת נשים

דף גמרא היתולי לפורים -מסכת הדרש נשים פרק אין עומדין להדר נשים אלא מתוך קלות ראש

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע"א- מסכת בבא פון / אין עומדין לסמס

דף גמרא היתולי לפורים -מסכת בבא פון / אין עומדין לסמס

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשע- מסכת מנעלים / הזורק את הנעל

דף גמרא היתולי לפורים -מסכת מנעלים / הזורק את הנעל

קרא עוד

דף היתולי לפורים תשס"ט - מסכת צבע אדום / מאימתי נכנסין למקלטין

דף גמרא היתולי לפורים - מסכת צבע אדום / מאימתי נכנסין למקלטין

קרא עוד