שאלות ותשובות עפ"י קצש"ע


סדר יום - שאלות ותשובות

סדר יום - שאלות ותשובות

שאלות ותשובות המבוססות עפ"י קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

קרא עוד
סעודה וברכות - שאלות ותשובות

סעודה וברכות - שאלות ותשובות

שאלות ותשובות המבוססות עפ"י קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

קרא עוד
הבית היהודי ודיני ממונות - שאלות ותשובות

הבית היהודי ודיני ממונות - שאלות ותשובות

שאלות ותשובות המבוססות עפ"י קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

קרא עוד
כשרות ומצוות התלויות בארץ - שאלות ותשובות

כשרות ומצוות התלויות בארץ - שאלות ותשובות

שאלות ותשובות המבוססות עפ"י קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

קרא עוד
מונחים בתורה שבע"פ

מונחים בתורה שבע"פ

מונחים בתורה שבעל פה

קרא עוד