רחש ליבי ציונים 

תו חיים על מצבות הנפטרים

ת.נ.צ.ב.ה


ועברו העוברים בארץ, וראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון 


-----------------------------------------------------


פ"נ

איש עניו וישר

 

שלום בן מרדכי אביטן ז"ל


                                                             שבת עמדה מלכת,           נקראת למרום.

                                                     לווך מלאכי עליון,          בצאתך  בשלום.

                                                            ובצניעות לכת הנהגת,      בדרך של שלום.

                                                            משמר לשונך נצרת,        והוספת שלום.

       


נפטר ונקבר בשלום

יום שישי בין השמשות

כד' שבט תשע"ח


ת.נ.צ.ב.ה