תו חיים - זיכרון על מצבות / משה ביטון


רחש ליבי ציונים 

תו חיים 

ת.נ.צ.ב.ה


ועברו העוברים בארץ, וראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון 

נתבקשתי מידיד לחבר על אביו שזכיתי להכירו

-----------------------------------------------------


תחת האבן המצבה

האיש משה עבד ה'


אבינו סבנו דודנו

משה ביטון 

בן איטו ז"ל


    מאנשי כנסת הגדולה, זקן ונשוא פנים  ונפטר בשיבה טובה.

                   בכו בניו, בנותיו ומשפחתו משוש לבנו שבת.

   שב לארצו, רצה אבניה וחונן עפרה ובבניין הארץ ידיו כי טוב.

                   י חד עם רעייתו עליה, גידל משפחה לתפארה.

  השכים עם שחר,  והלך ברגש לשמוע אל הרינה והתפילה.

                     טובה תורה עם דרך ארץ, ועמל מיגיע כפיו.

  זרע אברהם בו בהקבלת אורחים כפני שכינה, צדקתו   לעד.

                      וטוב לבו שמח, חסד אמת נצר בלבבו.

 לב שמח, ייטב פנים לכל איש ישראל שמחה המה ללבב משה.

                      נשא ונתן באמונה ולתורה קבע זמנים


שבה רוחו למחצבתה

ז' מר חשוון תשפ"ב

ת.נ.צ.ב.ה