מאמרים העוסקים בחינוכם של בני ספרד בישיבות והקלקול שאחז בהם ומאידך ועל הדרך לחבר בין העולמות, בבחינת 'טובים השניים מן האחד'

מבוא - חינוך לאור יהדות אשכנזית בלבד

מבוא - חינוך לאור יהדות אשכנזית בלבד

פרק זה עוסק במאמרים הנוגעים לתהליכים שהתרחשו אצל בני קהילות ספרד שהתחנכו במוסדות חינוך. החינוך בישיבות הציוניות לאורם של פוסקים והוגים אשכנזים בלבד,

זרים בבית אבא

זרים בבית אבא

מאמר ראשון, זרים בבית אבא - עוסק בחינוך בישיבות הציוניות לאורם של פוסקים והוגים אשכנזים בלבד, הגורם לתלמידיהן הספרדיים לאבד את זהותם האותנטית ומונע מהם לשוב ולהנהיג את קהילותיהם ברוח נכונה. בחלל שנוצר אנו מפסידים לש"ס.

בין אחדות לאחידות

בין אחדות לאחידות

מאמר שני, בין אחדות לאחידות- הוא המשך למאמר ראשון בעקבות תגובות הקוראים ומבקש לומר "טובים השניים מן האחד".

עם אחד דורש סיפור שלם

עם אחד דורש סיפור שלם

מאמר רביעי , ועדת ביטון עם אחד דורש סיפור שלם. מחשבות בעקבות ועדת ביטון, שחקרה כיצד להעשיר את תוכניות הלימודים בהיסטוריה, בספרות ובמסגרות הבלתי פורמליות, בתכנים שיביאו לאיזון ביחס למורשתן של קהילות המזרח ולהעמקת תחושת האחדות בעם.

תרבות רוחנית אחידה בישיבות התיכוניות

תרבות רוחנית אחידה בישיבות התיכוניות

מאמר שלישי, תרבות רוחנית אחידה בישיבות התיכוניות – המשך בעקבות הדיון במאמרים שלעיל

מסורת נשכחת - כתבה במגזין נשים

מסורת נשכחת - כתבה במגזין נשים

מסורת נשכחת - כתבה במגזין נשים