יחידה ו - עיבוד מידע תורני - שיקולים הלכתיים בפסיקת הלכה