על יום העצמאות ולימוד ליום העצמאות. על תפיסתם של חכמי מרוקו ליום העצמאות ראה פרק נפרד הציונות - המדינה וחכמי הספרדים

סדור תפילה ליום העצמאות להורדה - להדפסה

סדור תפילה ליום העצמאות להורדה - להדפסה

סידור תפילה להורדה והדפסה ליום העצמאות - נוסח הספרדים הכולל דעת גדולי הספרדים

תיקון יום העצמאות לסעודה

תיקון יום העצמאות לסעודה

קטעי קריאה מתוך נביאים וחכמים על שולחן ליל יום העצמאות

הגדה ליום העצמאות

הגדה ליום העצמאות

הגדה ליום העצמאות עפ"י חיבורו של הרב שמואל אליהו