מאמרים שפירסמתי במקור ראשון וכתבי עת, העוסקים בתפיסות חברתיות של חכמי קהילות הספרדים כפי שזכיתי לראות ולשמוע.

מבוא - תפיסות חברתיות

מבוא - תפיסות חברתיות

פרק ה', הוא המשך לאותם עקרונות יסוד בתפיסה החברתית של חכמי המערב, בפרק זה נוכל לקבל את תפיסתם של חכמי המערב אל בני הקהילה וכיצד הם הגיבו לעוולות חברתיות.

אחוזת אתרוגים

אחוזת אתרוגים

הצורך במנייני צהר ובמיזמים חברתיים דומים מעיד על קלקול עמוק בחברה הדתית־לאומית, שבמקום להתערב בכלל ישראל מתכנסת בשכונות נפרדות וסגורות. דרוש חשבון נפש

המחאה החברתית של ר' שמעון

המחאה החברתית של ר' שמעון

פועלו של רבן שמעון בן גמליאל להוזלת מחירי קרבנות היולדות מצטרף למפעל העצום של חכמים לאורך הדורות שתקנו תקנות להוזלת יוקר המחיה. איה קולם של הרבנים במחאה הכלכלית הנוכחית?

מדינת תל אביב זקוקה לעיירות הפיתוח

מדינת תל אביב זקוקה לעיירות הפיתוח

מדינת תל אביב זקוקה לעיירות הפיתוח , תודעת החובה היא זאת שתאחד את העם.