חדר בריחה של יונה הנביא - לימוד בספר יונה

לימוד ספר יונה ליום כיפורים באמצעות חדר בריחה 


חדר הבריחה של יונה.pdf


קובץ עם התשובות חדר בריחה רק תשובות.pdf