סוכותחומרים להורדה קיצור הלכות ארבעת המינים.pdf


תפילה כשנכנסים לסוכה.pdf


מאמר עטרות לולבים -

מימי אנשי ירושלים של בית שני ועד קהילות מרוקו, נהגו יהודים לפאר את לולביהם במיני קישוטים ועיטורים. על גלגולו של מנהג קדמונים ועל המהדרין את מצוותם 

מאמר אחוזות אתרוגים

הצורך במנייני צהר ובמיזמים חברתיים דומים מעיד על קלקול עמוק בחברה הדתית־לאומיתשבמקום להתערב בכלל ישראל מתכנסת בשכונות נפרדות וסגורותדרוש חשבון נפש 

מאמר מנהג העדים בבניית הסוכה אצל יהודי קהילות מרוקו /  להוריד את הסוכות מן המרפסות

מנהג העדים של יהודי מרוקו מבטא את אופיה החברתי של הסוכה שאליה כל אחד  מוזמן להיכנס, למרבה הצער , דרכו של הציבור  הדתי הפוכה  מכך, כשהוא הולך ומתנתק מהציבור הרחב ובכלל ומזה המסורתי בפרט.