פתח דבר:  סדרת מאמרים מתוך הספר  "זכות אבות"           הורדת הספר

הורדת הספר "זכות אבות" - מאיר אביטן.pdf

הערה כללית:

בספר שלעיל  נמצאים המאמרים שפורסמו עד לשנת תשע"ז, באתר נמצאים עוד עשרות מאמרים שפורסמו במהלך השנים ואינם מופיעים בספר" זכות אבות"


פתח דבר - תמוז תשע"ז 

משעת פטירת אבי געגועים רבים, ומתוך כך מלאה לבי להעלות את דברי תורתו. דבריו היו בבחינת תורה שבעל פה, וכתביו הקיימים עסקו בהלכות שחיטה. אך בבואי לשכתב את תורתו שבעל פה נתברר לי שאבי אחז בתורה עתיקה וישנה, תורה שעלתה עמו ממרוקו, אותה תורה שנלמדה שנות דור  אצל חכמי המגרב.

תורה זו אפיינה תורה ייחודית שאינה בין הנמצאות. תורת עולי יהודי צפון אפריקה ביטאה דרך חיים מרתקת ועולם תורה מיוחד. במבט לאחור על הימים בהם גדלתי בין רבותיי העולים ממרוקו, ראיתי שתורה אחת להם ודרך חיים אחת היא, דרך ממצעת ומעורבת עם הבריות בבחינת תורת חיים.

אך עם הקמת המדינה נתמלאו אותם חכמים בענווה והצניעו דרכם ותורתם, ובאו אחרים עם תורה חדשה שבחלקה הושפעה מהתרבות החרדית האשכנזית או התרבות אשכנזית-ציונית. אלו ואלו התעלמו מאותה תורת חיים ומאותם תפיסות עולם שהיו קיימות אצל חכמי הספרדים. וקמעה קמעה, דור אחר דור, כשנתמעטו בני עלייה הראשונה, התחילה להישכח תורתם. ואנו, בני הדור השני והשלישי, ספגנו את הדרך החדשה וכמעט אבדה לנו את תורתם. המעיין ביצירתם ובדרכי חייהם של חכמי יוצאי צפון אפריקה ימצא ביצירתם ובמעשיהם כלים ומחשבות מעוררי השראה להתמודדות בתקופה הנוכחית. גישות אלו מתמודדות עם ההיבט הדתי, האמוני ועם ההיבט החברתי התובעות מכל אדם לא רק התייחסות לקיום המצוות האישיות אלא גם יחס לחברה ולקהילה. חכמי מרוקו שימרו תורה ייחודית ותפיסות שיכולות לשמש כאבן יסוד להמשך פיתוח תורתם וחידושם במדינת ישראל.

כך מידי שנה בשנה נתאוותי לרשום את דרך הילוכו של אבי זצ"ל, ודרכם של  רבותיו ורבותיי אשר חינכוני בשעת היותי ילד קטן עוד טרם השפעתם של תורות חיצוניות. דרכיהם  נשתקעו בי כחותם בנפשו של ילד, ומשנה לשנה העליתי מאמרים בחוברות הגות ובעיתון "מקור ראשון" – המוסף לשבת. והנה, לאחר עשר שנים עלו מולי כל אותם המאמרים שנכתבו, והתברר שבכל אחד ואחד מן המאמרים משוקעת בדרך הנגלה ובדרך הנסתר חלקים מתורת אבי המבוססת על דרכיהם של חכמי מרוקו. גרגיר לגרגיר הצטרף עד לקבלת ספר זה, אולם, נשארו לי עוד חלקים רבים בבחינת תורה שבעל פה שעדיין לא עלה בידיי להביאם אל הכתב ולבססם בתורה מנומקת וכתובה עפ"י הדין השכל והזמן.

מאמרים שהתפרסמו לאורך השנים נכתבו דרך הילוכי במעגל השנה או בענייני דיומא שעלו בשעתם. אולם, לאחר עיון בכל המאמרים, ניתן לראות קווים משותפים חעמי מרוקוותורות החוזרות על עצמם. על כן, בחרתי לאחד את כל המאמרים לפרקים המתארים עקרונות ותפיסות ובכך נוצרו שבעה פרקים. 

הפרק הראשון, עוסק במספר עקרונות יסוד מן  הרוח הספרדית. אם כי עקרונות רבים שזורים לאורך הספר ונוגעים בתפיסת היסוד הספרדית, בפרק זה  נחשפת  רוח  התפילה החיה אצל נשות מרוקו וחכמי הספרדים. יסוד נוסף  מובא בפרק זה לגבי גישות רבותיי העולים ממרוקו, שניכר היה בהם שאין הם מודדים אדם לפי נוכחותו בתפילה או לפי ציציותיו, אלא סולם ערכים אחר עמד לנגד עיניהם. 

הפרק השני, עוסק בתהליכים שהתרחשו אצל בני קהילות ספרד שהתחנכו במוסדות חינוך בארץ. החינוך בישיבות הציוניות גרם לתלמידיהן הספרדיים לאבד את זהותם האותנטית, להפסיד עולם מרתק של הוגי דעות, משוררים ופוסקי הלכה בעלי תפיסה חברתית שונה ממה שהתחנכו בישיבות. 

 הפרק השלישי, עוסק בסוגיות הנוגעות למסורות, מנהגים והלכה שהינם יסודות שורשיים במנהגי היהודים העולים ממרוקו, ומבקש אני לשמר מנהגים מיוחדים אלו. הפרק הרביעי, מבקש להחזיר ציונות ליושנה, ועוסק בתפיסתם הציונית של חכמי ספרד בניגוד לתפיסת העולם היום אצל רבני ש"ס כלפי יום העצמאות. 

הפרק החמישי, הוא המשך לאותם עקרונות יסוד מהפרק הראשון, הנוגעים בתפיסה החברתית של חכמי המערב. בפרק זה נוכל להבין את התייחסותם של חכמי המערב אל בני קהילותיהם וכיצד הגיבו לעוולות חברתיות. 

הפרק השישי, עוסק במאמרים  הנוגעים בעולם החינוכי שבין הורה לילד, כיצד על אנשי חינוך לפעול מול תלמידים, ועוד סוגיות חינוכיות שנכתבו בהיבטים שונים אך יונקים משרש תורת אבי ע"ה. המאמר אחרון בפרק זה מתאר ארבעת מורי ההוראה שלי בצעירותי. הפרק השביעי והאחרון, הוא פרק זיכרון לאבי, המתאר בקיצור את ימיו ואורח חייו. פרק זה הוא תקציר מתוך הספר "אור מרדכי"  שיצא בשנה הראשונה לפטירתו של אבי מורי.

ואני תפילה לאל שיהיו דבריי אלה כדברי תורתו, וישמשו אותנו כמקור למחשבה, בירור והתחדשות שלנו בתורת ארץ ישראל במדינת ישראל.

מאיר אביטן

תמוז תשע"ז