מבוא - תפיסות חברתיות

פרק ה', הוא המשך לאותם עקרונות יסוד בתפיסה החברתית של חכמי המערב, בפרק זה נוכל לקבל את תפיסתם של חכמי המערב אל בני הקהילה וכיצד הם הגיבו לעוולות חברתיות.  

מאמר ראשון, אחוזת אתרוגים - מעיד על קלקול עמוק בחברה הדתית־ לאומית, שבמקום להתערב בכלל ישראל מתכנסת בשכונות נפרדות וסגורות, בניגוד לתפיסה הספרדית המבקשת  להתערב עם הבריות, דרוש חשבון נפש

מאמר שני, המחאה החברתית של רבי שמעון , פועלו של רבן שמעון בן גמליאל להוזלת מחירי קרבנות היולדות מצטרף למפעל העצום של חכמים לאורך הדורות שתקנו תקנות להוזלת יוקר המחיה. איה קולם של הרבנים במחאה הכלכלית הנוכחית?

מאמר שלישי, מדינת ת"א זקוקה לעיירות פיתוח, מדינת תל אביב שלחה את העולים  אל הפריפריה והאחריות החברתית לשוויון וצדק עומדת לה עוד מאז רק תודעת החובה היא זאת שתאחד את העם.