חנוכה

דפי מקורות לשיעורי תורה שהועברו בבית הכנסת ברכי נפשי גני תקווה - 

חנוכה


ויהי ביום השמיני הרב מניטו.doc


חנוכה עפי הרב מניטו.docx


מאי חנוכה.docx


נס פח השמן תשעב.docx


נר חנוכה וביתו הפסיקה הממצעת.docx


נר חנוכה וביתו תשעז.docx


מנורת החנוכה של דוד העיוור: מסע הלכתי בשביל האנושי

מאמר במקור ראשון חנוכה תשפ"ב 

האם מי שאינו רואה את אור הנרות, יכול לברך עליהן? מסע בעקבות סוגיה הלכתית, זיכרון ילדות, ופסיקת חכמי המערב שקשרו את מצוות נר החנוכה לרגש וללב