טכנולוגיה והלכה- מדריך למורה

מדריך למורה - לתחום טכנולוגיה והלכה


הורדת החוברת :  מדריך למורה .pdf  


מטרתו העיקרית של חינוך STEM היא פיתוח ”אוריינות STEM ”שהיא היכולת ליישם את ההבנה של ”איך העולם פועל?“ בתוך ובין התחומים של מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה כאשר כאן  משולבת השפה ההלכתית.