אוסף כתבי יד, קורות חייו ופטירתו, פיוטים ועוד הנוגעים בדמות הוד אבי זצ"ל - רבי מורדכי אביטן

לדמותו של רבי מרדכי אביטן זצ"ל

לדמותו של רבי מרדכי אביטן זצ"ל

לדמותו של רבי מרדכי אביטן זצ"ל כתבה שהתפרסמה בעיתון המקומי הדתי בבאר שבע (כט' תמוז תשס"ז) מאת אריאל כהן

קורות חייו של רבי מרדכי אביטן

קורות חייו של רבי מרדכי אביטן

קורות חייו ותפיסת עולמו של רבי מרדכי אביטן

מסע הלוויה ופרקי זיכרון לרבי מרדכי אביטן זצ"ל

מסע הלוויה ופרקי זיכרון לרבי מרדכי אביטן זצ"ל

תיאור מסע הלוויה ודברי זיכרון לחכם מרדכי אביטן תשסז

דברי הספד במלאות השבעה והחודש  לפטירתו

דברי הספד במלאות השבעה והחודש לפטירתו

ודברי זיכרון לחכם מרדכי אביטן תשסז דברי הספד במלאות השבעה והחודש לפטירתו

דברי הספד במלאות שנה   לפטירתו -

דברי הספד במלאות שנה לפטירתו -

ודברי זיכרון לחכם מרדכי אביטן תשסז דברי הספד במלאת שנה לפטירתו

קינות ודברי מליצה שנתחברו לזכר רבי מרדכי אביטן זצ"ל

קינות ודברי מליצה שנתחברו לזכר רבי מרדכי אביטן זצ"ל

קינות ודברי מליצה שנתחברו לזכר רבי מרדכי אביטן

כתב ידו של רבי מרדכי אביטן זצ"ל - מנהגי והלכות שחיטה - מרוקו

כתב ידו של רבי מרדכי אביטן זצ"ל - מנהגי והלכות שחיטה - מרוקו

קבצים להורדה- צילומים מתוך כתב ידו הלכות שחיטה ותעודות

כתב יד ותעודות של רבי מרדכי אביטן זצ"ל

כתב יד ותעודות של רבי מרדכי אביטן זצ"ל

קובץ להורדה תעודות סמיכה של רבי מרדכי ועוד

תורת  אור החיים הקדוש באורח חייו של מו"ר אבי עליו השלום

תורת אור החיים הקדוש באורח חייו של מו"ר אבי עליו השלום

תורת אור החיים הקדוש באורח חייו של מו"ר אבי עליו השלום