מועדים - פסח

מועדים - פסח/ מאיר אביטן


עג: ברכת האילנות בפסח 

זכורני כנער מו"ר אבי וכן רבי חיים שושנה זצ"ל יחד עם הקהילה  הולכים ומברכים על האילנות בשבת .

כך היה המנהג אצל רבים מארצות המערב וכן פסק הרב עובדיה יוסף "מותר לברך ברכת האילנות בשבת וביום טוב " .

 

עד: אכילת אורז בפסח   

מו"ר אבי נמנע מאכילת אורז בפסח וכן לא לאכול קטניות יבשים

המנהג לא לאכול אורז בפסח נבע מהחשש "מפני שהיה בא מעבר לים בספינות עם שקי קמח וחששו פן יצא קמח מנקבי ארג השקים ויכנס לשקי האורז "( הרב יוסף משאש בספרו אוצר המכתבים , ב' אלף תצח) אולם כותב שאם ברור הדבר שאין שום חשש חמץ מותר לאכלו .


עה: שמן בפסח 

מו"ר אבי גם נמנע משימוש בשמן רגיל והשתמש בשמן זית

זכורני שאלה זו שבאה בפני רבי חיים שושנה והשיב לו בזה הלשון שאין צורך להקפידבענין ואפשר להשתמש בשמן רגיל , כך שמעתי מפי מו"ר אבי .


עו:ספירת העומר 

מו"ר אבי היה נוהג לספור את העומר אחרי ברכו ולפני עלינו לשבח .

מובא בילקוט יוסף "כשסופרים ספירת העומר אחר צאת הכוכבים יש אומרים שנכון לספור מיד אחר קדיש תתקבל אבל מנהג ירושלים לספור אחרי עלינו לשבח " וכך ראיתי קהילות האוחזות במסורת אביהם נוהגים אחר ברכו .

 

עז: עניית "ברוך הוא וברוך שמו"  על ברכת שליח ציבור שלפני ספירת העומר 

כבר ראינו שהציבור אינו עונה ב"ה וב"ה על ברכת ספירת העומר של החזן  ובידוע שאינו יוצא ידי חובה בספירה זו ואן כן היה על הציבור לענות ב"ה וב"ה ואכן לתקלה זו התכוון הרב שלום משאש ועיין בסימן  יח

 

עח: חלוקת מלח בספירת העומר 

נהגו בליל שני של פסח לאחר תפילת ערבית לחלק בביה"כ לכל מתפלל מלח וכך ראיתי את אבי אוחז בידו את המלח בלילה הראשון  .

וכך מובא במנחת משה של רבי ברוך אסבאג  "סגולה וסוד גדול לאחוז בידו מעט מלח בליל הראשון לספירת העומר"  .ענייני מימונה - עיין בקישור למאמר במקור ראשון 

להחזיר ציונות ליושנה 


שביעי של פסח  - אָשִׁירָה כְּשִׁירַת מֹשֶׁה, שִׁיר לֹא יִנָּשֶׁה, אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה אֶת דִּבְרֵי הַשִּׁירָה


להחזיר ציונות ליושנה [1]

 מאיר  אביטן 

קריאת המאמר במוסף לשבת - עיתון מקור ראשון 

יחסם של רבני ש"ס אל יום העצמאות הוא חיקוי זול של החרדיות האשכנזית. על עדת הספרדי לשוב אל רבניה השורשיים, שחגגו כולם את יום העצמאות בהלל ובשמחה.

קישור למאמר מורחב