דף היתולי לפורים תשע"ה-  מסכת כנסת ישראל

דף גמרא  היתולי לפורים להורדה  בקובץ pdf

גמרא פורים- כנסת ישראל- תשעה.pdf